Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Wigner FK SZFI Kvantumoptika szeminárium, március 31 - Zimborás Zoltán

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Wigner FK SZFI Kvantumoptika szeminárium, március 31 - Zimborás Zoltán


Chronological Thread 
  • From: Bálint Kollár <kollar.balint AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner FK SZFI Kvantumoptika szeminárium, március 31 - Zimborás Zoltán
  • Date: Fri, 27 Mar 2015 09:13:20 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

MEGHÍVÓ

Wigner FK SZFI Kvantumoptika és Kvantuminformatika Csoport szemináriuma
2015. március 31. kedd, 13:00

Zimborás Zoltán (University College London):
"Irányított kvantumos bolyongások"

A klasszikus véletlen bolyongások elméletében nagyon egyszerűen be
lehet vezetni olyan tagokat, melynek hatására a részecske az egyik
rácspontról a másikra nagyobb valószínűséggel ugrik, mint visszafelé.
Ezzel szemben a kvantumos bolyongás esetében, az időfejlődés
unitaritása miatt, a mozgás ilyen típusú irányítása finomabb
megfontolásokat igényel (és csak bizonyos gráfokon lehetséges). Az
előadásom első felében ismertetem az irányított kvantumos bolyongás
elméletét [1] és kísérleti megvalósítását is [2].

A második részben rátérek a többrészecskés kvantumos bolyongások két
jól kezelhető típusára [3,4]. A többrészecskés esetben kiderül, hogy
az irányítás bevezetése azzal a következménnyel jár, hogy nem lehet
megfelelő módon visszakapni a diszkrét időfejlődésből a folytonos
idejű bolyongást [3]. Érdekes módon ezt a megfigyelést kapcsolatba
lehet hozni a periódikusan hajtott kvantumos rendszerekben
tapasztalható termalizációs anomáliával, melyre az előadás végén térek
ki.

[1] Z. Zimborás, M. Faccin, Z. Kádár, J. Whitfield, B. Lanyon, J.
Biamonte Scientific Reports 3, 2361 (2013).
[2] D. Lu, J. Biamonte, J. Li, H. Li, T. Johnson, V. Bergholm, Z. Zimborás,
R. Laflamme, J. Baugh, S. Lloyd, arXiv:1405.6209
[3] Z. Zimborás, W. Brown, L. Masanes, to be published.
[4] J. Gütschow, S, Uphoff, R. F. Werner, Z. Zimborás, J. Math. Phys
51, 015203 (2010).

----------------

Az előadás helye és ideje:
Wigner FK SZFI
Konkoly-Thege M. út 29-33., 1-es épület Tanácsterem
2015. március 31. kedd, 13:00.

Minden érdeklődőt szívesen látunk!


  • [Fizinfo] Wigner FK SZFI Kvantumoptika szeminárium, március 31 - Zimborás Zoltán, Bálint Kollár, 03/27/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page