Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT National Instruments MyDAQ Pályázat Fizikatanároknak, eredmények

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT National Instruments MyDAQ Pályázat Fizikatanároknak, eredmények


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELFT National Instruments MyDAQ Pályázat Fizikatanároknak, eredmények
  • Date: Sat, 28 Feb 2015 14:52:48 +0100

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt év tavaszán az ELFT és a National Instruments Hungary (NI) pályázatot hirdetett fizikatanárok számára annak a vizsgálata céljából, hogy az NI MyDAQ nevű univerzális mérőcsatoló eszköze milyen módon vonható be számítógéppel támogatott középiskolai kísérletek elvégzésére.

*A pályázat véget ért,* a Zsűri értékelte a beküldött pályamunkákat.

A Zsűri elnöke *Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, az ELFT tiszteletbeli elnöke* volt. A zsűribe három személyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, három személyt pedig a National Instruments Hungary delegált.

A zsűri tagjai egymástól függetlenül pontozták a beérkezett pályamunkákat, majd a pontozások elkészülte után egyeztettek, és így alakították ki a Zsűri konszenzusos, egyhangú véleményét.

A Zsűri valamennyi pályázónak gratulál, mivel a beküldött pályamunkák színvonala minden pályázó esetében magas volt. Valamennyi pályázat mögött sok munka és értékes eredmények vannak.
Ezért (a kiírással is összhangban) *mind a kilenc pályamunka beküldője megkapja a MyDAQ eszközt*, és a licenszet a LabView szoftverhez.

A pályázat kiírásainak megfelelően azonban három - pénzjutalommal járó - díj nyertese is megállapításra került.

*I. Díj: Fraller Csaba * (Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Hévíz)*
II. Díj: Csatári László * (Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen)*
III Díj: Vizi Tibor * (Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Debrecen)

A díjazottaknak ez úton is gratulálunk.

A Zsűri az első három díjazott munkáját szavakban is értékelte. Ezek az értékelések *itt olvashatók*. <http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/Zsuri_ertekeles.pdf>

*Az ünnepélyes díjkiosztás* az ELFT által szervezett Országos Fizikatanári Ankéton lesz 2015. március 29-én, vasárnap délelőtt, 10:45-től Hévizen. (*Lásd itt*) <http://www.kfki.hu/elftkisk/58%20Anket/58%20Anket.html>. Erre az alkalomra valamennyi pályázót és minden érdeklődőt szeretettel hívunk.

A három díjazott Kolléga egy-egy 10 perc hosszúságú előadást is tart, amelyben röviden bemutatja a pályázatát, és kedvet csinál az Ankéton résztvevő többi fizikatanár számára a MyDAQ használatára.

Terveink között szerepel egy YouTube csoport létrehozása is, amelyre videók formájában is feltöltjük a legérdekesebb kísérleteket. Tervezzük továbbá a Fizikai Szemle olvasótáborát is megismertetni ezekkel a kísérletekkel.

További információk a következő weblapon olvashatók:
http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm

Üdvözlettel,
Sükösd Csaba.


  • [Fizinfo] ELFT National Instruments MyDAQ Pályázat Fizikatanároknak, eredmények, sukosd, 02/28/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page