Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Wigner kollokvium, jan 6, 14:00 -- Lengyel Máté (Cambridge)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Wigner kollokvium, jan 6, 14:00 -- Lengyel Máté (Cambridge)


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner kollokvium, jan 6, 14:00 -- Lengyel Máté (Cambridge)
  • Date: Tue, 30 Dec 2014 15:34:27 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

-- Wigner Kollokvium --


LENGYEL MÁTÉ
Computational and Biological Learning Lab,
Cambridge University Engineering Department


"Hippokampális memória neuronhálózati modelljei"


A 2014-es élettani Nobel-díjnak köszönhetően immár a tágabb közönség is
megismerkedhetett a hippokampusz nevű agykérgi régió tájékozódásban és
térbeli memóriában betöltött központi szerepével. Az azonban továbbra is
nagyrészt nyitott kérdés, hogy milyen neuronhálózati mechanizmusok
biztosítják ezen funkciókat. Előadásomban azt fogom bemutatni, hogy ezen
kérdés megválaszolásában hogyan seíthetnek az elméleti idegtudomány
különböző megözelítési módjai: a klasszikus statisztikus mechanikára épülő
Ising-modelltől a modern, Bayes-i statisztikán alapuló normatív modellekig


Időpont: 2015. január 6. (kedd) 14:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem


Minden érdeklődőt szívesen várunk.
Asbóth János
(szfi-seminar AT wigner.mta.hu)


  • [Fizinfo] Wigner kollokvium, jan 6, 14:00 -- Lengyel Máté (Cambridge), Janos Asboth, 12/30/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page