Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam 2015. február 16-20.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam 2015. február 16-20.


Chronological Thread 
  • From: Bohátka Sándor <bohatka AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam 2015. február 16-20.
  • Date: Wed, 10 Dec 2014 10:47:43 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu


Vákuumtechnikai tanfolyam 2015. február 16-20.

Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazások Szakcsoportja két,
egymástól elkülönülő Vákuumtechnikai Tanfolyamot hirdet elméleti oktatás,
illetve laboratóriumi gyakorlat jelleggel.

Elméleti oktatás: 2015. február 16 – 20. (5 nap)
ATOMKI, Debrecen, Bem tér 18/C
Laboratóriumi gyakorlat: 2015. február 20. után kezdődően, az
érdekeltekkel egyeztetett időpontban (3 nap),
ATOMKI, Bem tér 18/C

A két tanfolyam közül tetszés szerint egy is választható, illetve
mindkettőre is lehet jelentkezni. A 30-30 órás oktatás tematikája és a
jelentkezés/részvétel feltételei a szakcsoport honlapján:
http://www.kfki.hu/elftvakuum/vakuumtech_tanf_elm_gyak_2015.htm
címen olvasható.

A jelentkezéssel és a tanfolyammal kapcsolatos bármely kérdésben
további felvilágosítást ad:
Bohátka Sándor
bohatka AT atomki.hu


  • [Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam 2015. február 16-20., Bohátka Sándor, 12/10/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page