Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Rendkivuli Kuldottkozgyules 2015. januar 23-an !

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Rendkivuli Kuldottkozgyules 2015. januar 23-an !


Chronological Thread 
  • From: kurti AT virag.elte.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Rendkivuli Kuldottkozgyules 2015. januar 23-an !
  • Date: Wed, 26 Nov 2014 22:39:06 +0100
  • Importance: Normal


Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Rendkívüli Küldöttközgyűlése, 2015.
január 23.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2015. január 23-án, pénteken 13.00 órai
kezdettel tartja Rendkívüli Küldöttközgyűlését az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Fizikai épületének (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány
1/A, Északi Tömb) 083-as előadótermében (Eötvös-terem).

A Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása azért vált szükségessé, mert
bírósági végzést kaptunk, miszerint kötelesek vagyunk egy sor korrekciót
megtennünk az Alapszabályunkon, azért, hogy az összhangban legyen az új
Polgári Törvénykönyv előírásaival.

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A Küldöttközgyűlésen
a Társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és
szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal rendelkező
küldöttek vehetnek részt.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem
határozatképes, akkor munkáját 13.30-kor kezdi meg. Az ily módon
megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet
nélkül határozatképes, de a jelen értesítésben szereplő tárgysorozatot nem
módosíthatja.


A Társulat Elnöksége a következő tárgysorozatot javasolja:

1. Megnyitó (Sükösd Csaba alelnök)
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
3. Javaslattétel a Felügyelő Bizottság kiegészítésére, illetve a Felügyelő
Bizottság és a Jelölőbizottság megbízásának megújítására
Előterjesztő: Kürti Jenő főtitkár
4. Javaslattétel a Társulat székhelyének megváltoztatására (Fő utca 
Ráday utca)
Előterjesztő: Kürti Jenő főtitkár
5. Javaslattétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék
végzésének megfelelően
Előterjesztő: Kürti Jenő főtitkár
6. Vita és szavazás a napirend 3. – 5. pontjaival kapcsolatban
7. A Társulat működésének megújítása 2015-ben (elképzelések és akciók)
Vitavezető: Patkós András (megválasztott elnök)
8. Egyebek
9. Zárszó (Nagy Dénes Lajos alelnök)
  • [Fizinfo] Rendkivuli Kuldottkozgyules 2015. januar 23-an !, kurti, 11/26/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page