Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] -- Juhasz Robert

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] -- Juhasz Robert


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] -- Juhasz Robert
  • Date: Fri, 21 Nov 2014 07:15:02 +0100
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

JUHÁSZ RÓBERT (MTA Wigner FK SZFI):
"Hosszú hatótávolságú, rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése"

Idõpont: 2014. november 25. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
<p>A hossz&uacute; hat&oacute;t&aacute;vols&aacute;g&uacute; (azaz a
t&aacute;vols&aacute;g negat&iacute;v hatv&aacute;ny&aacute;val cs&ouml;kkenõ
erõss&eacute;gû) k&ouml;lcs&ouml;nhat&aacute;st felt&eacute;telezõ
sokr&eacute;szecske-rendszerek f&aacute;zis&aacute;talakul&aacute;si
jellemzõi elt&eacute;rõek lehetnek a r&ouml;vid
hat&oacute;t&aacute;vols&aacute;g&uacute; rendszerek&eacute;itõl.
Hasonl&oacute;an, a t&eacute;rbeli inhomogenit&aacute;s
(rendezetlens&eacute;g) jelenl&eacute;te is elt&eacute;r&eacute;st okozhat a
homog&eacute;n rendszerek viselked&eacute;s&eacute;hez k&eacute;pest. Az
elõad&aacute;sban &aacute;ttekintj&uuml;k az inhomog&eacute;n ill.
hossz&uacute; hat&oacute;t&aacute;vols&aacute;g&uacute; spinmodellek
f&aacute;zis&aacute;talakul&aacute;sainak jellegzetess&eacute;geit. Ezt
k&ouml;vetõen, ezen k&eacute;t t&eacute;nyezõ egy&uuml;ttes
hat&aacute;s&aacute;t vizsg&aacute;ljuk meg egy konkr&eacute;t modell, a
merõleges terû Ising-modell alap&aacute;llapot&aacute;ban. Ismertet&uuml;nk
egy k&ouml;zel&iacute;tõ, val&oacute;s-t&eacute;r renorm&aacute;l&aacute;si
s&eacute;m&aacute;t, amely az egydimenzi&oacute;s modell param&aacute;gneses
f&aacute;zis&aacute;ban &eacute;s kritikus pontj&aacute;ban
alkalmazhat&oacute;. Az eredm&eacute;nyek szerint a param&aacute;gneses
f&aacute;zisban Griffiths-effektus l&eacute;p fel, a kritikus ponti
viselked&eacute;st pedig egy v&eacute;gesen rendezetlen fixpont &iacute;rja
le. Egy &ndash; ugyanebbe az univerzalit&aacute;si oszt&aacute;lyba
tartoz&oacute; &ndash; j&aacute;rv&aacute;nyterjed&eacute;si modell, a
hossz&uacute; hat&oacute;t&aacute;vols&aacute;g&uacute;, rendezetlen
kontakt-folyamat Monte Carlo szimul&aacute;ci&oacute;ja az elm&eacute;leti
eredm&eacute;nyekkel &ouml;sszhangban &aacute;ll&oacute; viselked&eacute;st
mutat. <br /><br />1. Juh&aacute;sz R, Kov&aacute;cs I. A., Igl&oacute;i F.,
Europhys. Lett. 107, 47008 (2014); arXiv:1411.3505<br />2. Juh&aacute;sz R.,
J. Stat. Mech. P09027 (2014)</p>


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

  • [Fizinfo] [Seminar] -- Juhasz Robert, Szeminarium koordinator, 11/21/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page