Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium. Figyelem, 2 előadás!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium. Figyelem, 2 előadás!


Chronological Thread 
  • From: <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium. Figyelem, 2 előadás!
  • Date: Mon, 10 Nov 2014 09:39:59 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2014. november 13., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Dombi Péter (MTA Wigner FK SZFI, Alkalmazott és Nemlineáris Optikai
Osztály)

„Ultragyors nanooptika"

Kivonatos ismertetés:
A nanooptika módszereivel az elmúlt években számos alapvető fény-anyag kölcsönhatási jelenség új aspektusát sikerült kimutatni, különösen az ultragyors (femto- és attoszekundumos) időskálán lejátszódó folyamatok esetén. Az előadásban bemutatom azokat a módszereket, melyekkel a fényt hullámhossz alatti térbeli és az optikai oszcillációs ciklus alatti időbeli tartományba lehet koncentrálni és kompakt femtoszekundumos lézerekkel nagy lokális teljesítménysűrűséget elérni. Az ilyen elektromágneses tér fém nanorészecskékre
gyakorolt hatása új fizikai jelenségek megfigyelését tette lehetővé. Ezek áttekintése után lehetséges alkalmazásokat is bemutatok majd a nanotechnológia,
az attofizika, és az optikai jelfeldolgozás területéről.


ORTVAY KOLLOKVIUM

2014. november 13., csütörtök, 16:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Earle Williams (MIT, Cambridge, USA)

„Use of the Global Electrical Circuit as a Diagnostic for Climate Change"


Kivonatos ismertetés:
The conductive Earth and the conductive ionosphere form boundaries for the insulating atmosphere in a structure known as the global electrical circuit. The sources for the global circuit are thunderstorms and electrified shower clouds worldwide. The DC global circuit involves continual charging of the conductive Earth to a potential of the order of -250 kilovolts with respect to the ionosphere and space. The AC global circuit (aka Schumann resonances) involves electromagnetic quasi-standing waves in the Earth-ionosphere waveguide continually maintained by lightning. The global circuit provides a natural and inexpensive framework for diagnosing global change. In this talk the responsiveness of the global circuit to temperature on a variety of time scales will be demonstrated. Efforts to invert multi-station ELF measurements of the Schumann resonance background signals for global lightning activity will be discussed.


  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium. Figyelem, 2 előadás!, szpl, 11/10/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page