Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Indul "Az atomoktol a csillagokig" eloadassorozat tizedik evadja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Indul "Az atomoktol a csillagokig" eloadassorozat tizedik evadja


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Indul "Az atomoktol a csillagokig" eloadassorozat tizedik evadja
  • Date: Thu, 11 Sep 2014 00:03:05 +0200


DGy évad-indítójához annyi kiegészítést, hogy bár a szervezők a helyszíni részvételnek örülnek a legjobban, akiknek valami miatt ez mégsem lehetséges, azok számára az interneten is közvetítjük az előadásokat a már évek óta megszokott címen:

www.galileowebcast.hu

(A felvételek érdeme az ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ munkatársainak érdeme, Szabó Sóki László és Maros Gábor vezetésével.)

Tisztelettel:
Tepliczky István


2014. 09. 10. 20:31 keltezéssel, Gyula Dávid írta:
==============================


Tisztelt fizika iránt érdeklődők, kollégák, tanárok, diákok!

Az ELTE Fizikai Intézetében immár tizedik évébe lép egy főleg
középiskolásoknak szóló tudományos ismeretterjesztő előadássorozat: "*Az
atomoktól a csillagokig*".

Ezen a modern fizika egyetemünkön is művelt területeit, a legújabb
eredményeket és azok gyakorlati felhasználását, illetve az alkalmazás
perspektivikus lehetőségeit ismertetjük meg az érdeklődőkkel. Arra
törekszünk, hogy minden témát, színesen és közérthetően, sok
demonstrációval, a leginkább hozzáértő előadó mutasson be. Az
előadásokat látványos fizikai kísérletek követik.

Az előadások – az eddigiekhez hasonlóan – kétheti rendszerességgel,
*csütörtöki napon este öt órakor* kezdődnek az ELTE TTK lágymányosi
épületének (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) „Eötvös”
előadótermében (*földszint 0.83 terem*).

Az idei első előadás: *2014. szeptember 11-én* lesz,

Cserti József (ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék):
*Eötvöstől Einsteinig — a modern gravitációelmélet kísérleti és elméleti
alapjai, I. rész — Eötvös Loránd és a gravitáció*

Az előadások látogatása ingyenes.

A rendezvény részletes programja az alább megadott honlapról többféle
formátumban is letölthető. Természetesen nem csak a diákokat, hanem
tanáraikat is szívesen látjuk a rendezvényeken.

A tanárok érdeklődése késztetett bennünket arra, hogy az Atomoktól a
csillagokig előadássorozatot harminc órás, ingyenes pedagógus
továbbképzésként akkreditáltassuk. Az akkreditáció 2011.03.10-tól
2016.01.25-ig érvényes:
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=3208.


Az előadássorozattal kapcsolatos részletesebb információk, az egyes
előadások témái a

http://www.atomcsill.elte.hu

internetes honlapon megtalálhatók. Ezen a helyen a korábbi évadokban
elhangzott előadások anyaga, videofelvétele, és más érdekes információk,
cikkek is letölthetők, így a vidékeik is követhetik a sorozatot.


Budapest, 2014. szeptember 9.

az*ELTE TTK Fizikai Intézet* nevében
Király Andrea, Dávid Gyula, Csordás András és Cserti József




Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page