Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett pályázati felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett pályázati felhívás


Chronological Thread 
  • From: Réfy Dániel <refy.daniel AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, <pfousers AT lists.kfki.hu>, <nti-fuzio AT lists.reak.bme.hu>, <Assoc-has AT lists.kfki.hu>, <mindenki AT reak.bme.hu>, <finelist AT lists.reak.bme.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett pályázati felhívás
  • Date: Thu, 28 Aug 2014 16:17:14 +0100

Tisztelt Kollégák!

Csatolva küldöm illetve lentebb olvasható is a tartalma az idei Simonyi
Károly Emlékplakett pályázati kiírásának. Kérem terjesszék a fontosabb
csatornákon!Üdvözlettel: Réfy DánielPályázati felhívás a Simonyi Károly Emlékplakett elnyeréséreA Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége 2007 februárjában Simonyi Károly
Emlékplakettet alapított a fúziós plazmafizikai kutatásokban, és/vagy a
fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar
szakemberek elismerésére. A Simonyi Károly Emlékplakettre lehet pályázni és
jelöltet állítani. A díjra bárki jelölhet arra alkalmasnak ítélt személyt.
2014-ben a díjra 35 éves kor alatt pályázhatnak vagy jelölhetőek a magyar
kutatók. A Díj Alapító Okirata
<http://nuklearis.hu/sites/default/files/docs/Simonyi_Alapokirat.pdf> itt
olvasható.A Simonyi Károly Emlékplakett mellé 2014-ben 200 000,- Ft egyszeri szakmai
díjat ad a Magyar Nukleáris Társaság.A pályázat tartalmi és formai részletei:

Ø Személyenként évente egy pályázat nyújtható be.

Ø A pályázatnak, illetve jelölésnek röviden, de megfelelő hivatkozásokkal
ellátva, tartalmaznia kell a pályázó, illetve jelölt által elért legfontosabb
eredmények áttekintését.

Ø Pályázás esetén a legfontosabb eredményeket bizonyító tudományos
publikációk listáját is csatolni kell.

Ø A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani.

Ø A pályázat benyújtási határideje 2014. október 17.

Ø A pályázat benyújtási címe:
refy.daniel AT wigner.mta.huA pályázat illetve jelölés beérkezéséről minden esetben visszajelzést
küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat nem érkezett be.A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kuratórium értékeli. A
Simonyi Károly Emlékplakett átadására a 2014 végén megrendezésre kerülő
Ünnepi Közgyűlésen kerül sor.A Kuratórium a döntéséről 2014. október 31-ig értesíti a díjazottat, akinek,
– amennyiben személyesen nem nyújtott be pályázatot, – nyilatkoznia kell az
Emlékplakett elfogadásáról. A díjazott a pályázat benyújtásával, illetve az
Emlékplakett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy neve és az Emlékplakett
odaítélését eredményező munkásságának rövid ismertetése, illetve pályázata
felkerüljön a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott honlapra; a Magyar
Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyűlésén vagy az ahhoz kapcsolódó szimpóziumon,
egy magyar nyelven tartott előadás keretében ismerteti azokat a legfontosabb
eredményeket, amelyek alapján a díjat elnyerte.

Réfy Dániel Imre

A Magyar Nukleáris Társaság Fúziós Szakcsoport titkára

--------------------------------------------------------

Daniel Imre Refy

Institute for Particle and Nuclear Physics,

Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences

Letters: P.O.B. 49, H-1525, Budapest, Hungary

Phone: (36 1) 3922222/1467

Fax: (36 1) 3922598

E-mail:
<mailto:refy.daniel AT wigner.mta.hu>

refy.daniel AT wigner.mta.hu

--------------------------------------------------------

Attachment: simonyi_felhivas_2014.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett pályázati felhívás, Réfy Dániel, 08/28/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page