Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA EK Fiatal Kutatói pályázat

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA EK Fiatal Kutatói pályázat


Chronological Thread 
  • From: Fábián Margit <fabian.margit AT energia.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA EK Fiatal Kutatói pályázat
  • Date: Tue, 22 Jul 2014 16:28:30 +0200
  • Organization: Centre for Energy Research


Kedves Kollégák!


A *Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont ** *

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

*Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Környezetfizikai Laboratórium

fiatal kutató *munkakör betöltésére.

*A közalkalmazotti jogviszony ido"tartama:*

határozott ideju" 3 év --ig tartó közalkalmazotti jogviszony

*Foglalkoztatás jellege: *Teljes munkaido"

*A munkavégzés helye: *1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

*A munkakörbe tartozó, illetve a vezeto"i megbízással járó lényeges feladatok:*

Kutatói tevékenység végzése a "Röntgenabszorpciós spektrometria a környezeti analitikában" tárgyú kutatási témában.

*Illetmény és juttatások: *az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

* *

*Pályázati feltételek:*

§ Egyetem, fizikus vagy vegyész,

§ Angol nyelvbo"l középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§ Felhasználói szintu" MS Office (irodai alkalmazások),

§ Büntetlen elo"élet, magyar állampolgárság

*A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:*

§ Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, kézzel írott önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti. Amennyiben a pályázó már az MTA Energiatudományi Kutatóközpont alkalmazottja, a mellékleteket benyújtania nem kell.

*A munkakör betöltheto"ségének ido"pontja:*

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 15. napjától töltheto" be.

*A pályázat benyújtásának határideje:* 2014. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Török Szabina nyújt, a 06 1 392-2298 -os telefonszámon.

*A pályázatok benyújtásának módja: *

§ Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történo" megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplo" azonosító számot: EK-G-2238-/2/2014 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

*A pályázat elbírálásának határideje:* 2014. augusztus 15.

Üdvözlettel,
Fábián Margit
------------------------------------------------------------------------


  • [Fizinfo] MTA EK Fiatal Kutatói pályázat, Fábián Margit, 07/22/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page