Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10.


Chronological Thread 
  • From: Fábián Margit <fabian.margit AT energia.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10.
  • Date: Fri, 20 Jun 2014 13:10:48 +0200
  • Organization: Centre for Energy Research

Kedves Kollégák!

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportja 2014-ben is közösen szervezi a már hagyományossá vált O"szi Iskolát

Az idei iskola témája: "Az energetika anyagtudományi kérdései"

Modern világunk fenntartásához és mu"ködéséhez óriási mennyiségu" energia szükséges, és az energiaszükséglet egyre növekszik. A hagyományos, fosszilis energiahordozók (szén- és ko"olajszármazékok) elégetésén alapuló technológiák iránti igényt mindinkább felváltja a megújuló energiaforrások (nap-, víz-, szélenergia, biomassza) valamint a nukleáris és fúziós energiaforrások által biztosított energia iránti igény. Az energetika területén is számos technológiai, anyagtudományi kérdés merül fel, ugyanis egy rendkívül szerteágazó és dinamikusan fejlo"do" területro"l beszélünk. Az energiatermelés, az energiahasznosítás, energiatárolás, -elosztás, -továbbítás, hulladékkezelés mind külön szakterületet képvisel, ugyanakkor minden területen adódik kihívás az anyagtudósok számára. Az iskola célja az ezen területekhez kapcsolódó speciális anyagtudományi kérdések körüljárása, technológiai kihívások áttekintése, illetve azon kutatások bemutatása, amelyek kapcsolódnak az energiatermelés és az energia hatékony felhasználásának témaköreihez.

Idén is mego"rizzük az O"szi Iskola hagyományos felépítését, ezért meghívott elo"adók tartanak hosszabb, összefoglaló jellegu" elo"adásokat, fo"leg PhD ill. diplomázó hallgatóknak.

Emellett várjuk azon kollégák jelentkezését is, akik rövidebb elo"adást kívánnak tartani saját, akár más témájú eredményes kutatásaikról illetve az anyagtudomány vagy a szilárdtestfizika valamely kurrens témájáról.

Nagy szeretettel várjuk a határon túli kollégákat is, akiknek költségeit igyekszünk megtéríteni.

Az iskola 2014. október 8-án, szerdán ebéddel kezdo"dik és 2014. október 10-én, pénteken délután ebéddel zárul.

Az iskola helye: Mátrafüredi Akadémiai Üdülo"

***3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.***

Jelentkezési határido": 2014. szeptember 15. (hétfo")

A jelentkezési adatokat a következo" címre kérjük elküldeni:

Újfalussy Balázs e-mail: ujfalussy.balazs at wigner.mta.hu, fax: 1-392-2215

Fábián Margit e-mail: fabian.margit at energia.mta.hu, fax: 1-392-2215


További részletek, információk találhatók a csatolt felhívásban!


Üdvözlettel:
Szabó István és Újfalussy Balázs, Anyagtudományi Szakcsoport
Gubicza Jeno" és Fábián Margit, Diffrakciós Szakcsoport

Attachment: Oszi Iskola_2014 felhivas.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10., Fábián Margit, 06/20/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page