Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiba

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiba


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiba
  • Date: Mon, 19 May 2014 17:45:11 +0200 (CEST)


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézet pályázatot hirdet fiatal kutatói álláshelyek
határozott idejű (max. 3 évig terjedő) betöltésére 2014. szeptember hó
15-étől az alábbi 4 témában:

1) Mag- és asztrofizikai kutatás
2) Atomfizikai kutatás
3) Részecskefizikai vizsgálatok
4) Elméleti fizikai vizsgálatok

A témák 16 konkrét kutatási altémára bontott, részletesebb leírása a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fk14temak.pdf címen található. A pályázók
a felsorolt 16 altéma közül alternatíve többet is megjelölhetnek. Érdeklődni
az Atomki igazgatói titkárságán lehet Leiter Erzsébetnél az
52 509260 számú telefonon, vagy a
leiter.erzsebet AT atomki.mta.hu
e-mail címen.

Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2014-ben végző), valamint
állásban lévő vagy egyéb ösztöndíjban részesülő diplomások, PhD-hallgatók,
kutatók, akik egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek. PhD fokozattal
nem rendelkező jelentkezők esetén előnyt jelent, ha a pályázó jelentkezett a
Debreceni Egyetem valamelyik szakirányú doktori iskolája hallgatójának is.
A pályázat feltételei:
• egyetemen, mesterképzésben szerzett természettudományi diploma, vagy
egyetemen, mesterképzésben szerzett mérnöki diploma. (Az ötéves, osztatlan
képzés ebből a szempontból mesterképzésnek számít. Alapképzésben szerzett
diploma nem elegendő az állás betöltésére);
• az MTA által finaszírozott fiatal kutató elnevezésű állás
betöltésének feltétele a 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg
nem haladó életkor. Az esetleges egyéb forrásból történő alkalmazás esetén
ilyen életkori határ nincs;
• kezdeti tudományos (pl. diákköri) tevékenység;
• büntetlen előélet.
A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az illetmény
megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján történik.
A pályázatoknak egy példányban 2014. július 1. napján 16 óráig kell zárt
borítékban beérkezniük az
MTA Atommagkutató Intézet igazgatói titkárságára (4026 Debrecen, Bem tér
18/c).
Postacím: Dr. Fülöp Zsolt igazgató
Debrecen, Pf. 51., 4001
Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a pályázat anyagának
elektronikusan rendelkezésre álló részét elektronikus levél jól azonosítható
mellékleteként is küldjék be a
leiter.erzsebet AT atomki.mta.hu
címre.
A pályázatnak tartalmaznia kell
• a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét),
telefonszámát, e-mail-címét;
• a pályázatkiírásban szereplő témák közül a kiválasztott(ak)
megnevezését (vagy a http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fk14temak.pdf címen
szereplő 16 altémából a kiválasztott(ak) megnevezését);
• eddigi tudományos, tudományos diákköri tevékenységének ismertetését a
megjelent közlemények felso-rolásával, esetleg a szakdolgozat, diplomamunka
rövid kivonatával;
• a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének másolatát,
valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) másolatát;
• egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége alapján
ismerő szaktekintélytől.
Az eredményről a pályázók 2014. július 31-ig értesítést kapnak.

Debrecen, 2014. május 12.
Fülöp Zsolt s.k.
igazgató
_______________________________________________
Mind mailing list
Mind AT atomki.mta.hu
http://lists.atomki.hu/mailman/listinfo/mind


  • [Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiba, Máté Zoltán, 05/19/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page