Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] emlékeztető - szakcsoport szeminárium - 2014. május 20.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] emlékeztető - szakcsoport szeminárium - 2014. május 20.


Chronological Thread 
  • From: Attila Csík <csik.attila AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] emlékeztető - szakcsoport szeminárium - 2014. május 20.
  • Date: Mon, 19 May 2014 08:14:26 +0200


Meghívó

az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoport,
az MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság,
a Magyar Vákuumtársaság (HVS),
az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság (EETB)

közös szemináriumára.


Az ülés ideje: 2014. május 20. (kedd) 13.30

Helye: Budapest, MTA TTK-MFA Tanácsterem, KFKI 26. épület I. em.,


Program:

Deák László:
„Strukturális és kémiai változások atomi vastagságú ródium és fémoxid
rétegekben adszorbeált gázok jelenlétében”

Farkas Arnold:
„Bór-nitrid vékonyréteg kialakí¬tása és jellemzése egykristály felületen”

Petrik Péter:
„Nanoszerkezetek optikai vizsgálata”Minden tagunkat és érdeklődőt várunk a szemináriumon!


Üdvözlettel,

============================================================

Dr. Pécz Béla Dr. Csík Attila
elnök titkár

pecz.bela AT ttk.mta.hu

csik.attila AT atomki.mta.hu


ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és
Alkalmazásai Szakcsoport

============================================================
  • [Fizinfo] emlékeztető - szakcsoport szeminárium - 2014. május 20., Attila Csík, 05/19/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page