Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Wigner SZFI Kvantumoptika Szeminárium, máj. 15.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Wigner SZFI Kvantumoptika Szeminárium, máj. 15.


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner SZFI Kvantumoptika Szeminárium, máj. 15.
  • Date: Fri, 9 May 2014 16:34:13 +0200
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=pass reason="2048-bit key; insecure key" header.d=gmail.com header.i= AT gmail.com header.b=NojKUFFe; dkim-adsp=none (insecure policy); dkim-atps=neutral

MEGHÍVÓ

Wigner FK SZFI Kvantumoptika és Kvantuminformatika Csoport szemináriuma
2014. május 15. csütörtök, 13:00.


Ayadi Viktor (Szegedi Tudományegyetem)
"Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata
hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel"

Az előadás során áttekintjük a Phd értekezésemben is vizsgált
Caloger-Sutherland és Ruijsenaars-Schneider típusú integrálható
sokrészecske rendszerrel kapcsolatos eredményünket. Mindkét modell család
egy térdimenzióban mozgó párkölcsönható részecskéket ír le. Az előadásban
megismerkedünk vizsgálataink fő eszközével a hamiltoni szimmetria-redukciós
módszerrel az integrálhatóság és szuperintegrálhatóság és dualitás
fogalmával. Három témakörre fókuszálok. Először bemutatom a racionális
Ruijsenaars-Schneider modell szuperintegrálhatóságát garantáló extra
mozgásállandók konstrukcióját. Majd egy "töltött" részecskéket tartalmazó
BC(n) Sutherland modell levezetését mutatom be a szimmetria redukció
felhasználásval. Végül pedig a trigonometrikus Sutherland modell három
lehetséges fizikai interpretációjához tartozó duális párok közti
kapcsolatot ismertetem csoportelméleti nézőpontból. Az előadásban az alábbi
publikációink főbb eredményeit tekintem át.

V. Ayadi, L. Feher, T.F. Gorbe, Superintegrability of rational
Ruijsenaars-Schneider systems and their action-angle duals. arXiv:1209.1314
(J. Geom. Symmetry Phys. 27) (2012)

V. Ayadi, L. Feher, An integrable BC(N) Sutherland modle with two types of
particles. arXiv:1105.4552 (J. Math. Phys. 52) (2011)

L. Feher, V. Ayadi, Trigonometric Sutherland systems and their Ruijsenaars
duals from symplectic reduction. arXiv:1005.4531(J. Math. Phys. 51) (2010)

V. Ayadi, L. Feher, On the superintegrability of the rational
Ruijsenaars-Schneider model. arXiv:0909.2753 (Phys. Lett. A374) (2009)


----------------

Az előadás helye és ideje:
Wigner FK SZFI
Konkoly-Thege M. út 29-33., 1-es épület
Tanácsterem
2014. május 15., csütörtök, 13:00.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Asbóth János


  • [Fizinfo] Wigner SZFI Kvantumoptika Szeminárium, máj. 15., Janos Asboth, 05/09/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page