Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: mennyire van osszekotve az idegrendszer?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: mennyire van osszekotve az idegrendszer?


Chronological Thread 
  • From: geszti AT complex.elte.hu
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: mennyire van osszekotve az idegrendszer?
  • Date: Thu, 01 May 2014 19:15:03 +0200MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

Emri Miklós és Spisák Tamás
(Debreceni Egyetem, Klinikai Központ
Nukleáris Medicina Intézet)

Funkcionális és effektív konnektivitás

Az elmúlt évtizedek során a neurológiai képalkotás a központi idegrendszer
tanulmányozásának meghatározó eszközévé vált. Megjelentek azok a
képfeldolgozási módszerek, melyekkel az agyi funkciók lokalizációja vagy
a különböző kérgi területek funkcionális konnektivitása tanulmányozható,
így ma már a funkcionális MRI (fMRI) képalkotással, magneto- vagy
elektroenkefalgráfiával (MEG, EEG), esetleg ezek kombinációjával (EEG/fMRI)
végzett kísérletek esetében lokalizációs és konnektivitási kérdésekre is
kereshetjük a választ. Ez utóbbi alkalmazása az egészséges agy működésének
megértését célzó kutatásokon túl igen biztató eredményeket mutatott fel
olyan betegségek vizsgálatában, mint például különböző demenciák és
kognitív zavarok, autizmus vagy az epilepszia.
Az agyi hálózatokat jelenleg három skálán, mikro-, mezo- és makro skálán
modellezhetjük, annak megfelelően, hogy az idegsejtek vagy ezek csoportját,
kortikális oszlopokat vagy azok hálózatát, ill. nagyobb kérgi területek
rendszerét vizsgáljuk. Napjaink egyik fontos módszertani kérdése, hogy e
skálák között van-e átjárhatóság, azaz az idegsejtek jelátviteli
tulajdonságainak betegség vagy gyógyszer hatására történő megváltozásának
érzékelhető hatása van-e a képalkotással meghatározott funkcionális
hálózati karakterisztikákra. Az ilyen típusú kérdésekre a választ az
effektív konnektivitási modellekkel lehet megadni, amit sikeresen alkalmaztak
fiatal és idős egészségesek neuropszichológiai tesztekben mutatkozó eltérések
tanulmányozásában, de különböző kórképekben is.

Az előadás kezdete: május 6-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.  • [Fizinfo] KRFT tea: mennyire van osszekotve az idegrendszer?, geszti, 05/01/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page