Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PÁLYÁZAT fizikatanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PÁLYÁZAT fizikatanároknak


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PÁLYÁZAT fizikatanároknak
  • Date: Thu, 01 May 2014 14:10:47 +0200

** Kedves Kollégák, Tisztelt Fizikatanárok!


Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a National Instruments Hungary Kft. (a továbbiakban NI) közösen pályázatot hirdet az általános- és középfokú oktatásban résztvevo fizikatanárok számára.
***
A pályázat célja, hogy minél több iskolai kísérlet legyen úgy feldolgozva, hogy a kísérlet számítógéppel támogatott formában is elvégezhető legyen az iskolában.*

*Segítség a pályázat végrehajtása során *
A pályázat sikeres végrehajtásához az NI minden regisztrált pályázó számára rendelkezésre bocsátja a pályázat idejére a *myDAQ *nevu univerzális mérocsatoló eszközét, az annak kiszolgálására is alkalmas *LabVIEW *nevu szoftverét, valamint a pályázó által kért, a tervezett kísérlet végrehajtásához szükséges *méroátalakítókat/szenzorokat*. Ezen túlmenoen az NI vállalja a myDAQ eszköz és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver *oktatásának* megszervezését a jelentkezett tanároknak. A részleteket a *részletes pályázati kiírás <http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm>* tartalmazza.

*
A pályázók köre ***
A pályázaton magyarországi, az általános- és középfokú oktatásban tanító -- vagy onnan nyugdíjba vonult -, tanárok vehetnek részt, önállóan, vagy csapatban egyaránt. A pályázaton nem vehet részt a National Instruments cégcsoport bármely tagvállalatával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.**

*
A pályázat témája*
Általános- és középfokú oktatásban használható kísérletek kidolgozása a myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével. A kísérletek témaköre teljesen nyitott, de szükséges, hogy a kísérletek a Nemzeti Alaptantervhez (NAT) szervesen kapcsolódjanak. Egyetlen pályamunka keretében több kísérlet leírása is szerepelhet -- sőt, bátorítjuk a minél több kísérlet leírását egyetlen pályázat során. Külön hívjuk fel a figyelmet az emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatainak adaptációjára a myDAQ eszköz és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver felhasználásával.A pályamunka terjedjen ki a mérések leírására, elrendezésére, eszközigényére, a megvalósítás lépéseire, a szükséges időtartamra, tartalmazzon mintaméréseket, valamint forrásmunkák jegyzékét (irodalomjegyzék). A leírásnak olyannak kell lenni, hogy annak alapján bármely -- a myDAQ és a LabVIEW használatában előképzettséggel nem rendelkező -- tanár kolléga a kísérletet össze tudja állítani, és be tudja mutatni iskolai óra keretében, ha az iskola rendelkezik az eszközökkel.

*A pályamunka formai követelményei*

Az elkészült pályamunka *egyetlen, maximum 40 oldalnyi írásbeli dolgozat* legyen, amelyet elektronikusan (PDF vagy Word formátumban) kell feltölteni online az alább megadott határidőig. A pályamunka tartalmazhat képleteket, táblázatokat, ábrákat, fotókat. Videók nem tölthetők fel, de közösségi oldalra feltöltött (pl. YouTube) videókra mutató linkeket tartalmazhat a pályázat.

*
Pályázati határidok
*Felhívás megjelenése:*2014. április 30. (szerda)***

Regisztráció és eszközigény leadásának határideje: *2014. július 11.**(péntek) *

__Az eszközök postázásának határideje: *2014. augusztus 29. (péntek)*

__Pályamunkák beadási határideje: *2014. december 19. (péntek)*

__Bírálati határidő: *2015. február 27. (péntek)*

__Eszközök visszaadásának határideje: A *2015. évi Fizikatanári Ankéton* (várhatóan 2015 márciusában)

__Díjátadó: A *2015. évi Fizikatanári Ankéton* (várhatóan 2015 márciusában)

**A pályázat díjazása****
I. helyezett: *250.000 Ft
*II. helyezett: *200.000 Ft
*III. helyezett: *150.000 Ft***

*Az első 10 helyezett*pályázót foglalkoztató oktatási intézmények (nyugdíjas pályázó esetén a pályázó által kedvezményezettként megjelölt általános vagy középfokú oktatási intézmény) *tárgyjutalomban*(a pályázó által haszonkölcsön keretében használt eszközök és szotfver) részesülnek.


A *részletes pályázati kiírás* elérheto az ELFT honlapjának nyitó oldaláról*(http://elft.hu),*vagy közvetlenül a következo linkrol: *
http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm. <http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm>*Innen kiindulva érheto el az online regisztrációs lap is. Az online regisztrációs lap kitöltésével a pályázó elismeri, hogy elolvasta és megértette a részletes pályázati kiírást, és elfogadja az abban foglaltakat.*

Jó munkát kívánunk mindenkinek!*

*
**Kapcsolattartók:
* **National Instruments Hungary Kft. részéről: Kun Erika. *erika.kun(kukac)ni.com**
*Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről:** Dr. Sükösd Csaba alelnök,*sukosd(kukac)reak.bme.hu
*


**  • [Fizinfo] PÁLYÁZAT fizikatanároknak, sukosd, 05/01/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page