Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT mail.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó
  • Date: Tue, 29 Apr 2014 17:13:05 +0200 (CEST)

MEGHÍVÓ KÖNYV és DVD BEMUTATÓRA

Gündischné Gajzágó Mária, Szenkovits Ferenc, Gündisch György:
Bolyai Farkas fizikája és csillagászata
Másfél évszázada lappangó kéziratok

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/A, Matematikai Múzeum (a főbejárat fölött
az első emeleten)
Idöpont: 2014. május 7., szerda, 17 óra
A könyv ára DVD melléklettel együtt 3.600 Ft. Megvásárolható a helyszínen
(áfás számlát adunk) vagy megrendelhető a Magyar Tudománytörténeti
Intézetnél
(tudomanytortenet AT gmail.com)

----------------------

Gündischné Gajzágó Mária, Szenkovits Ferenc, Gündisch György:

"Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó
kéziratok" (Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest és Teleki-Bolyai könyvtár,
Marosvásárhely)

Bolyai Farkas jegyzeteiből többször mutattunk be szemelvényeket a Fizikai
Szemlében, a középiskolai fizikatanári ankétokon, Bolyai-konferenciákon
stb..
Most viszont örömmel jelenthetjük, hogy a több száz oldalas,
"szénakazalszerű" kéziratos hagyatékból sikerült összerakni egy könyvet,
amely tükrözi, mit és hogyan tanított fizikából és csillagászatból Bolyai
Farkas a XIX. század első felében a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban. A kötet, szándékaink szerint, a mai olvasó számára is "fogyasztható"
tudománytörténeti dokumentum.

Bolyai Farkas fizika, csillagászat, stb. tanóráihoz kapcsolódó latin és
magyar nyelvű jegyzetei többnyire diákjai kézírásában maradtak fenn,
fejezetenként több változatban is. Csak az 1815-ös keltezésű latin nyelvű,
közel 500 oldalas fizika, csillagászat és kémia jegyzet, valamint a
"Mesterséges mérés nélkül" kezdetű, az 1840-es évek végéről származó
csillagászat jegyzet tekinthető Bolyai Farkas kézírásának. Viszont Bolyai
Farkas a diákok által írt jegyzeteket átnézte, belejavított, megjegyzéseket
szúrt a szövegbe.

Az egyes fejezetekhez tartozó jegyzetek legjobbnak ítélt változatát, betű
szerint átírtuk. Az áttekinthetőség érdekében azonban a mai szaknyelvnek
megfelelő alcímekkel tagoltuk a szöveget. Így a tartalomjegyzék is, a mai
szóhasználatot követi. Az ábrákat is a jegyzetekből vettük.

Az olvashatóság megkönnyítésére törekedtünk a lábjegyzetekbe és szerkesztői
kiegészítésekbe írt magyarázatokkal.

Lábjegyzetbe kerültek a régies magyar kifejezések vagy latin szavak mai
magyar jelentései, a jegyzetek szövegéhez kapcsolódó rövid magyarázatok,
vagy más magyar illetve latin jegyzetre történő utalások.

Szerkesztői kiegészítést csatoltunk bizonyos részekhez, ha például a tömören
leírt kísérletet vagy feladatot részletezni akartuk, ha más magyar vagy
latin jegyzetből, illetve a Bolyai Farkas által használt egyetemi
tankönyvekből szándékoztunk idézni, de akkor is, ha a Bolyai-szövegekből
kiindulva bizonyos feladatok, kísérletek ma is aktuális változatát kívántuk
bemutatni. A 39 szerkesztői kiegészítés legtöbbször egy-, de néhány esetben
több oldalas, és középiskolás diákok számára is érthető olvasmány.

A kötethez mellékelt DVD tartalmazza a Bolyai Farkas és tanítványai
kéziratairól készített fotókat, a sorhosszúságot megtartó betűhív átírással
együtt. Ezen túlmenően közreadjuk itt azokat a magyar és latin nyelvű
kéziratokat is amelyek kötetünk háttéranyagául szolgáltak, vagyis amelyeket
átnéztünk, esetleg idéztünk belőlük. Összesen 1277 jegyzetoldal fotóját
közöljük. A DVD lemezen a könyv tartalomjegyzéke interaktívan kezelhető,
segítségével az adott fejezetekhez tartozó eredeti kéziratok automatikusan
visszakereshetők.

A szerkesztői kiegészítések, magyarázatok és jegyzetek csak magában a
kötetben olvashatók.

  • [Fizinfo] Meghívó, Kiraly Peterne, 04/29/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page