Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.04.24. (csütörtök) 14:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.04.24. (csütörtök) 14:00


Chronological Thread 
  • From: Uhlár Karola <uhlar AT konkoly.hu>
  • To: szeminar AT konkoly.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.04.24. (csütörtök) 14:00
  • Date: Tue, 22 Apr 2014 09:59:07 +0200

*MTA CSFK CSI
INTÉZETI SZEMINÁRIUM*

Előadó:***Moór Attila* (MTA CSFK CSI)

Előadás címe: *Molekuláris gáz fiatal törmelékkorongokban *

Kivonat:
A csillagok születése során a központi égitestet egy gázból és porból álló nagytömegű korong veszi körül. A legtöbb rendszerben ez az ún. primordiális korong 10 millió évnél rövidebb idő alatt eltűnik. Ez nem jelenti azonban a csillagkörüli anyag fejlődésének végét. A rendszerek egy részében ugyanis a korábban kialakult bolygókezdemények ütközései nyomán létrejöhet egy olyan, a primordiálisnál jóval kisebb tömegű, főleg port tartalmazó törmelékkorong, amely aztán több milliárd éven keresztül fennmaradhat. A jelenlegi elképzelések szerint a törmelékkorongok gázban rendkívül szegények, és ha egyáltalán van gáz a rendszerben az a porhoz hasonlóan másodlagos eredetű, azaz a korábban létrejött bolygókezdemények eróziójából származik. Az elmélet ellenőrzésének illetve a további vizsgálatoknak komoly korlátja, hogy nagyon sokáig csak két gázt is tartalmazó törmelékkorongot ismertünk (beta Pic, 49 Ceti). Ahhoz, hogy a csillagkörüli korongok gáztartalmának fejlődését jobban megérthessük, az APEX rádióteleszkóppal több mint 30 fiatal törmelékkorongot vizsgáltunk meg szénmonoxid után kutatva. Méréseink során két újabb molekuláris gázt tartalmazó rendszert fedeztünk fel. A 30 millió éves HD 21997 körüli gázt tartalmazó törmelékkorongot ezután az ALMA rádió interferométer segítségével részletesebben is megvizsgáltuk. Eredményeink azt mutatják, hogy a gáz - minden korábbi várakozással szemben - primordiális eredetű, a másodlagos gázt feltételező modellekben ugyanis sem a mért gáz nagy mennyiségét sem pedig a gáz és porkomponens eltérő geometriai eloszlását nem lehet megmagyarázni. Ugyanakkor a korong por anyaga a porszemcsék élettartamát figyelembe véve valószínűleg másodlagos eredetű, a planetezimálok ütközéseiből származik. Ezek alapján a HD 21997 az első ismert példája lehet az olyan "hibrid" csillagkörüli korongoknak, amelyekben másodlagos eredetű por és primordiális gáz egyidejűleg van jelen. Mivel a rendszer kora jelentősen felülmúlja a legidősebb T Tauri és átmeneti korongok korát, felfedezésünk fontos szerepet játszhat a primordiális és törmelékkorongok közötti átmenet megértésében. Ha több ilyen idősebb "hibrid" korong is létezik, akkor az módosíthatja akár a bolygókeletkezési elméleteket is.

Előadás időpontja: *2014. április 24. (csütörtök), 14:00**
*
Előadás helyszíne: MTA CSFK CSI Előadóterme
1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.
begin:vcard
fn:Karola Uhlar
n:Uhlar;Karola
org:Konkoly Observatory
adr:;;Konkoly Thege M. u. 13-17.;Budapest;;1121;Hungary
email;internet:uhlar AT konkoly.hu
title:secretary
tel;work:+3613919322
tel;fax:+3612754668
version:2.1
end:vcard  • [Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.04.24. (csütörtök) 14:00, Uhlár Karola, 04/22/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page