Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 6 Mar 2014 18:12:50 +0100 (CET)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2014. március 13-án, csütörtökön 11:00-kor


EMRI Miklós
(DE, Nukleáris Medicina Intézet)

Agyi hálózatok matematikai modellezése


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
Az emberi agy működésének megismerése korunk egyik izgalmas kutatási területe,
amely a tudományos kíváncsiságon túl a központi idegrendszert érintő
betegségek
kialakulásának megértését és így a gyógyítást is szolgálja. A korszerű orvosi
képalkotó eszközökkel több évtizede végzett agy-aktivációs kísérletek
eredményei
alapján a különböző agyi területek funkcióiról folyamatosan bővülő, egyre
részletesebb tudással rendelkezünk. Az utóbbi években azonban a kutatók a
lokalizációs kérdések helyett arra keresik a választ, hogy az egyes kérgi
területek hogyan működnek együtt, azaz milyen módon rendeződnek hálózatokba
különböző tevékenységek végzése közben vagy akár nyugalmi állapotban is. Az
ilyen típusú kérdésekre csak megfelelő matematikai modellek alkalmazásával
lehet válaszolni, így természetes, hogy a XXI. század első évtizedében
dinamikus
fejlődésnek indult, a komplex rendszerek tanulmányozására kidolgozott
hálózatanalízis módszertana az agykutatás számára is ígéretes lehetőségeket
jelent. Az előadásban az agy működésének megismeréséhez használt képalkotó
eszközök és módszerek bemutatása mellett az agyi hálózatok makroszkopikus
skálán történő matematikai modellezését, valamint e modellek használhatóságát
és korlátait mutatjuk be.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page