Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Varga Imre <varga AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>, mfhb <mfhb AT wigner.bme.hu>, mmhk <mmhk AT math.bme.hu>
  • Cc: Baruch Horovitz <hbaruch AT bgu.ac.il>, Pascu Catalin Moca <cpmoca AT gmail.com>
  • Subject: [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma
  • Date: Mon, 24 Feb 2014 22:23:03 +0100
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=pass reason="2048-bit key; insecure key" header.d=gmail.com header.i= AT gmail.com header.b=xw7I7aiT; dkim-adsp=none (insecure policy); dkim-atps=neutral

MEGHÍVÓ
a BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
szemináriumára:Simon Ferenc
BME Fizika Tanszék


"A spin-relaxáció új, egyesített elmélete"

Az elektronika leváltását ambicionáló terület, a spintronika, központi
problémája a spin-relaxáció elméleti leírása fémekben és félvezetőkben.
A spin-relaxáció elsődleges oka a spin-pálya kölcsönhatás, azonban a
pontos mechanizmus élesen különbözik akkor amikor a vizsgált anyag
rendelkezik inverziós szimmetriával és amikor ez sérül. A két esetben
nem csak az elméleti leírás matematikája különbözik
(perturbációszámítás illetve spin-kinetikus egyenlet), hanem a spin-
relaxáció függésének jellege a momentum relaxációs időtől (arányos ill.
fordítottan arányos). Munkánkban megmutattuk [1], hogy lehetőség van
e két látszólag diszjunkt eset egységes tárgyalására a Mori-Kawasaki
formula felhasználásával; ez a spin-pálya csatolás okozta kiszélesedés
kiszámítását jelenti a spinek energiaspektrumában. Amellett, hogy az
elméletünk visszaadja a szokásosan megfigyelt spin-relaxációs
viselkedéseket, megjósol a két határeset közti átmeneteket is
amennyiben a momentum relaxáció változik. Megmutatom, hogy az
eredmény a spin állapotok energia sémája alapján jól szemléltethető.

Az egységesített elmélet különösen jól alkalmazható olyan anyagok spin-
relaxációs problémáinál ahol a vezetési sáv degenerált (pl. grafén esetén),
ezért az eddig hagyományos leírás direkt alkalmazása nem volt
lehetséges.

[1] P. Boross, B. Dóra, A. Kiss, és F. Simon Sci. Rep. 3, 3233 (2013).
http://www.nature.com/srep/2013/131120/srep03233


Helye: BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Budafoki út 8. F-épület, III lépcsőház
Szemináriumi szoba

Ideje: 2014. február 28. péntek, 10:15.


Minden érdeklődőt szívesen látunk.Varga
ImreArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page