Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról


Chronological Thread 
  • From: György Szondy <gyorgy.szondy AT gmail.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról
  • Date: Tue, 18 Feb 2014 13:29:14 +0100
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=pass reason="2048-bit key; insecure key" header.d=gmail.com header.i= AT gmail.com header.b=TsGhtfhx; dkim-adsp=pass; dkim-atps=neutral

Tisztelt Fizinfo olvasók!

Az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért (ETTE) *2014. február
25.-én kedden, 18:15*-től a *BME Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszékén*(Bertalan Lajos u. 4-6. BME, D ép. 2.em) tartja soron
következő beszélgetős
estjét.

A bevezető előadást *Székely László* (MTA BTK Filozófiai Kutatóintézet)
tartja "*Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein, Jánossy és Harvey Brown a
fizika geometrizálásáról*" címmel.

A rendezvény ingyenes, nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

*Az előadásról röviden az előadó tollából:*

A kérdésre, "görbült"-e tér - azaz az eukleidészi geometriától különbözik-e
szerkezete - ma mind a hivatalos, mind a népszerű tudományban egyértelműnek
tűnik a válasz: ott ahol tömeg található, a tér - illetve a téridő -
"görbült", hiszen a relativitáselmélet "bebizonyította", hogy a tömeg
hatására a téridő szerkezete elveszíti eukleidészi jellegét, és éppen ez a
nem eukleidészi jellege az, ami a gravitációs jelenségek oka.

Előadásomban Poincaré és Einstein - továbbá részben Jánossy Lajos és Harvey
Brown - vonatkozó művei alapján meg fogom mutatni, hogy ez a kérdés mégsem
ilyen egyszerű: a téridő görbültsége nem a természet, illetve nem a fizikai
tér és idő jellegére vonatkozó objektív fogalom, azaz az nem a tér és az
idő elméleteinktől független sajátossága. Poincaré tézise - mellyel
absztrakt, filozófiai szinten maga Einstein is egyetértett - érvényes: a
fizikai geometria megegyezés kérdése. Ha Einstein olyan fizikát alkotott,
amely a nem eukleidészi terekkel dolgozik, akkor ez nem a tapasztalati
fizikai világ megkérdőjelezhetetlen kényszeréből, hanem Einstein filozófiai
nézeteiből és racionalitáskoncepciójából fakad, mellyel szemben alternatív
elképzelések fogalmazhatóak meg. Mindez azonban nem vezet a fizikai
elméletalkotás önkényességéhez: a megválasztott geometriával minden esetben
ugyanazon megfigyelhető fizikai jelenségeket és összefüggéseket kell
leírnunk.
*Az einsteini filozófiai koncepció megkérdőjelezése így nem jogosít fel
bennünket a relativitáselmélet elvetésére, és Einstein-ellenes,
antirelativisztikus nézetek hangoztatására.* Éppen ellenkezőleg: a
filozófiai megfontolások csak a mai fizika keretében általánosan elfogadott
fizikai tapasztalatnak, továbbá a relativitáselmélet matematikai-fizikai
magjának és az einsteini elméletnek, mint e mag egy lehetséges
értelmezésének elismerésén alapulhatnak. Így *az eltérő filozófiai
megközelítésekből egyáltalában nem következik az einsteini elmélet
"cáfolata"*: a filozófiai elemzés csupán az einsteini koncepcióval
fenomenológiailag és matematikailag kompatibilis alternatív magyarázatok
lehetőségére hívhatja fel a figyelmet.
Az esemény Facebook oldala:
https://www.facebook.com/events/516182098501175/?ref_newsfeed_story_type=regular

Az ETTE Elnöksége nevében, üdvözlettel:
Szondy György


  • [Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról, György Szondy, 02/18/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page