Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ericsson díj

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ericsson díj


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ericsson díj
  • Date: Mon, 17 Feb 2014 08:52:38 +0100

ERICSSON-DÍJ 2014

Felhívás díjazandó tanárok ajánlására

Beérkezési határidő: 2014. április 1.

A 2014. évi Ericsson-díjat a pedagógusok elismerésére idén is június elején,
a tanév végével adja át az Ericsson Magyarország.

Az Ericsson Magyarország Kutatás-Fejlesztési Igazgatósága által 1999-ben
alapított díjat általános-, vagy középiskolákban fizikát vagy matematikát
oktató pedagógusok nyerhetik el. Az elismerés azért jött létre, hogy
támogassa, elismerje és erősítse a magyarországi, világviszonylatban is
kiemelkedő matematikai és természettudományos alapképzést. Az Ericsson
Magyarország elkötelezte magát a hazai oktatás fejlesztése mellett;
vállalásának fontos része ez a díj. Az 1700 fős hazai vállalat nemcsak a
telekommunikációs ipar egyik legnagyobb munkáltatója, hanem 1200 fős
Kutató-Fejlesztő Központjával a legnagyobb telekommunikációs és informatikai
kutatással, szoftver és hardverfejlesztéssel foglalkozó szellemi centrum
Magyarországon. Számára ezért elengedhetetlen a kiválóan képzett fiatal
diplomás munkaerő. A díjra esélyes pedagógusok szakmai munkája és emberi
hozzáállása teszi lehetővé, hogy a hazai műszaki és természettudományi
diplomával rendelkezők tudása megfelelő szellemi értéket képviseljen, és
vonzóvá tegye a beruházást infokommunikációs csúcstechnológiák
kutatás-fejlesztésébe Magyarországon.

Az ERICSSON-DÍJAKAT 2014-ben két kategóriában ítélik oda:

1. ,,Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért'' díj

2 matematikát és 2 fizikát tanító pedagógus részére egyenként 250.000 Ft-tal
járó díj.

Azok kaphatják, akik tanítványaikkal aktívan bekapcsolódtak a Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok vagy az ABACUS folyóiratának pontversenyeibe,
vagy a tanítás mellett évek óta a legtöbbet teszik a tantárgyuk iránti
érdeklődés felkeltéséért és megszerettetéséért.

2. ,,Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' díj

2 matematikát és 2 fizikát tanító pedagógus részére egyenként 250.000 Ft-tal
járó díj.

Azok kaphatják, akiknek tanítványai a legjelentősebb hazai vagy nemzetközi
egyéni versenyeken, például a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
vagy az ABACUS versenyein, vagy a Varga Tamás, Kalmár László, Zrínyi Ilona,
Arany Dániel matematikaversenyek, matematika vagy fizika OKTV, Öveges
József, Jedlik Ányos, Mikola Sándor, Szilárd Leó fizikaversenyek, a
Nemzetközi Matematika vagy Fizika Diákolimpiák, a Kürschák József
matematikai tanulóversenyek vagy az Eötvös Loránd fizikaversenyek
valamelyikén a 2009-2010-es tanévtől kezdődően elnyerték az első öt díj
egyikét.

A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány ítéli
oda, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Ericsson-díjbizottságainak ajánlása alapján. A díjazandókra írásos
javaslatot nyújthatnak be szakmai és társadalmi szervezetek, a javasolt
tanár tevékenységét ismerő kollégák, tanítványok. Az ajánlásnak tartalmaznia
kell a javasolt személy részletes szakmai jellemzését, különös tekintettel
azokra a szempontokra, amelyek alapján a díjra érdemesnek tartják.
Pályázatot csak a különböző kategóriák Pályázati adatlapjain nyújthatnak be,
elektronikus formában. Az adatlap letölthető a www.komal.hu
<http://www.komal.hu/> vagy a http://www.ericsson.hu/ericsson-dij-2014/
internet címről. Ha a korábbi években már javasolt tanár nem kapott díjat, a
felterjesztést (hivatkozva a már beküldött jellemzésre, esetleg kiegészítve
azt) kérjük, ismételjék meg!

A pályázatokat kizárólag e-mailben fogadjuk el, melyhez csatolják a jelölt
pályázati adatlapját.

A beérkezési határidő: 2014. április 1. E-mail cím:
matfund AT komal.hu
<file:///C:\Users\Ranoti\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Interne
t%20Files\Content.IE5\0Q9J155S\matfund AT komal.hu>
. A bizottságok a
benyújtott írásos javaslatok alapján 2014. április 23-áig döntést hoznak a
jelöltek sorrendjéről. A bizottságok részletes indoklását tartalmazó
jelentése után a MATFUND kuratóriuma 2014. április 30-áig dönt a díjazandók
személyéről. A díjkiosztó ünnepségre 2014. június elején kerül sor.

  • [Fizinfo] Ericsson díj, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 02/17/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page