Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD témajavaslatok bekérése

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD témajavaslatok bekérése


Chronological Thread 
  • From: Mihály György <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD témajavaslatok bekérése
  • Date: Wed, 12 Feb 2014 10:56:57 +0100

*Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori
Iskola**
*
A BME Természettudományi Karán, a Fizikai Tudományok Doktori Iskolában meghirdetendo"
PhD témák kiírását elektronikus úton gyu"jtjük be. Ez leheto"vé teszi, hogy a
pályázók az Interneten keresztül is tájékozódhassanak a Fizika Tudományok Doktori Iskola
honlapján (http://dept.phy.bme.hu/phd/) és az országos doktori adatbázisban
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=115).

Ha a témavezeto" a BME TTK fo"állású dolgozója, akkor a meghirdetéshez
szükséges nyomtatvány itt található:
http://dept.phy.bme.hu/phd/temajavaslatok_2014/temajavaslat_TTK.rtf

Külso" téma esetén, azaz ha a témavezeto" nem fo"állású dolgozója a BME TTK-nak, tanszéki konzulens
segít a témavezeto"nek az adminisztratív teendo"kben. A téma meghirdetését ezért meg kell elo"zze a
tudományterülethez közel álló tanszékro"l választott konzulenssel való egyeztetés. Külso" témát az itt
található formanyomtatvány kitöltésével lehet
meghirdetni:http://dept.phy.bme.hu/phd/temajavaslatok_2014/temajavaslat_kulso.rtf

A BME Doktori Szabályzat elo"írja, hogy külso" témavezeto" csak az lehet, aki fo"állású
dolgozó olyan intézményben, amely az Egyetemmel írásban rögzített együttmu"ködési megállapodást kötött
a doktori képzés célkitu"zéseinek megvalósítására
[DHSZ 10. § (4) pont].http://doktori.bme.hu/BME_DHSZ_2013_dec_16.pdf
A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttmu"ködési szerzo"dést kötött intézmények:

MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Atomenergia-kutató Intézet
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Országos Onkológiai Intézet
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

A szerzo"dések itt tekintheto"k
meg:http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=11
Ha a témát javasló más külso" intézményben dolgozik, mielo"bb kezdeményezze a
megállapodás megkötését.

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat*2014. március 20-ig*
elektronikusan küldjék be a TTK Dékáni Hivatalába,
aphdtema AT ttdh.bme.hu
címre. A javaslatok beérkezését emailben igazoljuk vissza.

A formanyomtatvány beküldésével a téma meghirdeto"je egyúttal nyilatkozik a kutatás
feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezeto"vel (és a tanszéki
konzulenssel) történt egyeztetésro"l. A témák elfogadásáról a Doktori Iskola Tanácsa
dönt. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az ODT adatbázisba (www.doktori.hu)
felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait 2014. március 20-ig frissítse. Ehhez technikai
segítséget
avidamari AT ttdh.bme.hu
email címen lehet kérni.

A határido" után érkezo" javaslatok nem kerülnek meghirdetésre. A fenti
információk megtalálhatók a doktori iskola honlapján is: http://dept.phy.bme.hu/phd

Tisztelettel,
Mihály György
a Doktori iskola vezeto"je  • [Fizinfo] PhD témajavaslatok bekérése, Mihály György, 02/12/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page