Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 06 Dec 2013 10:00:15 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. december 11.
szerda, 11 óra

Szabó Péter

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Ökológiai Tanszék


"A komplexitás evolúciójának ökológiai értelmezése"


Az evolúció során kialakult élőlények közt megfigyelhető a
morfológiai, fiziológiai és viselkedésbeli összetettség fokozatos
növekedése. Ezen komplexitásbeli növekedés különböző szempontok
szerinti tárgyalásakor gyakran visszatérő gondolat, hogy a
"bonyolult" jobb, mint az "egyszerű" valamilyen értelemben, holott
nem létezik olyan elmélet, amely alátámasztana bármiféle
természetes szelekcióval magyarázható tendenciát a komplexitás
növekedésére. Az élőlények többsége morfológiai, fiziológiai és
viselkedésbeli szempontból is viszonylag egyszerűnek tekinthető,
és a törzsfejlődés során ezek a formák is fennmaradtak, tehát a
fajok közti versengés értelmében nem tekinthetők kevésbé
sikeresnek, illetve fejletlenebbnek.

Az előadásban be szeretném mutatni a komplexitás növekedésének
ökológiai szempontok szerinti értelmezését. Bemutatásra kerül az
úgynevezett MacArthur-modell, amelynek segítségével összefüggésbe
hozható a faji populációk fiziológiai, térbeli és időbeli
szerkezete, valamint a populációk demográfiai jellemzői, és ezeken
keresztül a fajok közti kompetíció kimenetele. A modell fő
következtetése, hogy az evolúció jelensége ökológiai szempontból
egy mintázatilleszkedési kérdésnek tekinthető, ahol az
összeillesztendő mintázatok a forrásoknak és a különböző fajok
forrásfelhasználásainak fiziológiai, térbeli és időbeli
eloszlásfüggvényei. A különböző fajok ökológiai szerepei e szerint
a leírás szerint egy függvénykifejtés bázisfüggvényeinek
tekinthetőek, és értelmet nyer egy függvény leírásának
hatékonyságáról, illetve a bázisfüggvények evolúciójáról beszélni
evolúciós ökológiai értelemben.1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page