Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 29 Nov 2013 16:38:43 +0100 (CET)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. december 5-én, csütörtökön 11:00-kor


Elekes Zoltán
(Atomki)

Gyorsneutron-detektálás radioaktív ionnyaláboknálcímmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté ZoltánKivonat:
A radioaktív ionnyalábokkal végzett kísérleti kutatások az atommagfizika
rendkívül
dinamikusan fejlõdõ területe. Japánban már megépült az újgenerációs
radioaktívionnyaláb-gyár,
Németországban pedig hozzákezdtek a FAIR gyorsítókomplexum megépítéséhez.
A FAIR lehetõségeit kiaknázni kívánó kollaborációk megalakultak,
berendezéseik fejlesztése
folyamatban van. Az egyik ilyen együttmûködés, az R3B célja olyan magreakciók
kinematikailag
teljes mérése, melyek magszerkezeti, illetve asztrofizikai szempontból
jelentõsek.
Ezekhez a mérésekhez az együttmûködõk egy új, 200 MeV - 1 GeV energiájú
neutronokat detektálni
képes berendezést is készítenek. Az elõadás ennek a fejlesztésnek a kérdéseit
mutatja be.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page