Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Lendület, perdület

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Lendület, perdület


Chronological Thread 
  • From: <kiss-m AT chello.hu>
  • To: "Fizinfo: lists.kfki.hu" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Lendület, perdület
  • Date: Tue, 29 Oct 2013 13:36:59 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Sensitivity: Normal

Kedves Kollégák!

Én 1982-ben találkoztam e szavakkal, amikor elkezdtem tanítani.
Azóta is örömmel használom e két szép magyar szót. A fiataloknak ez lesz a
természetes.

A Bugát Pál által megkezdett nyelvújítás a tudományban szerencsére nem ért
véget.

Az alternatív elnevezéseket is el kell mondani, de nem kell használni
(középiskolában).

Kiss Miklós


  • [Fizinfo] Lendület, perdület, kiss-m, 10/29/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page