Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Varro Sandor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Varro Sandor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Varro Sandor
  • Date: Thu, 24 Oct 2013 07:15:02 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>W I G N E R S Z F I S Z E M I N Á R I U M

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI):
"Wigner Jenõ és a ´kvantum disszidensek´"

Idõpont: 2013. október 29. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

szfi-seminar AT wigner.mta.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Varro Sandor, Szeminarium koordinator, 10/24/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page