Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 23 Oct 2013 12:17:15 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. október 31-én, csütörtökön 11:00-kor


Horváth Dezsõ
(MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)

Higgs-bozon: a keresés statisztikus módszerei


címmel előadást tart.


Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
A CERN Nagy Hadronütköztetõje (LHC) a világ legnagyobb
részecskegyorsítója. Két óriási együttmûködése, a sok ezer
fizikus részvételével épült CMS és ATLAS kísérlet fõ célja a
Higgs-részecske keltése és kimutatása volt nagyenergiás
protonok ütközéseiben. A 2012 folyamán gyûjtött LHC-adatok
azt látszanak alátámasztani, hogy valóban a Standard Modell
Higgs-bozonját látjuk, bár még több nyitott kérdés maradt,
amelyekre a késõbbi vizsgálatok adnak majd választ. Az
elõadásban áttekintjük azokat a statisztikus módszereket,
amelyek segítségével a Nagy Elektron-Pozitron ütköztetõnél
kizártuk, az LHC-nál pedig megfigyeltük a Higgs-bozont.
A megfigyelés alapján az elmélet két kidolgozója,
Francois Englert és Peter Higgs megkapta
2013-ban a fizikai Nobel-díjat.  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Máté Zoltán, 10/23/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page