Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kutatói állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kutatói állás


Chronological Thread 
  • From: Janos Kertesz <kertesz AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Kutatói állás
  • Date: Tue, 1 Oct 2013 20:52:48 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A BME Fizikai Intézetében működő MTA-BME Szilárd Testek Mágneses
Terekben Kutatócsoport elméleti fizikus posztdoktor kutatók
jelentkezését várja egy tudományos munkatársi vagy tudományos
főmunkatársi munkakörben betöltendő kutatói állásra. A
kutatócsoportban folyó elméleti munka elsősorban mágneses vékony
rétegek és mágneses atomi klaszterek tanulmányozására, nanoszkópikus
mágneses rendszerek és áramkörök kvantum-térelméleti vizsgálatára és
szilárdtest-fizikai modellezésére, valamint a fázisátalakulásoknak és
a kölcsönhatások topológiai vonatkozásainak a statisztikus fizikai
vizsgálataira koncentrál. A felveendő kutató feladata bekapcsolódni a
kutatócsoport munkájába, lehetőség szerint együttműködve az elméleti
kutatást irányító kollégákkal (Szunyogh Lászlóval, Kertész Jánossal,
vagy Zaránd Gergellyel) illetve a kutatócsoport tagjaival.
Az állás 2014 januárjától egy évre szól, kölcsönös megelégedés esetén
kétszer egy-egy évvel hosszabbítható. A pályázatokat
a BME Fizikai Intézetének titkárságára, Kokol Máriának kérjük
e-mailben eljuttatni (Kokol Mária
<kokol.maria AT mail.bme.hu>).  • [Fizinfo] Kutatói állás, Janos Kertesz, 10/01/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page