Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Kondor Dániel a gazdagok gazdagodásáról

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Kondor Dániel a gazdagok gazdagodásáról


Chronological Thread 
  • From: geszti AT complex.elte.hu
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Kondor Dániel a gazdagok gazdagodásáról
  • Date: Fri, 27 Sep 2013 22:35:04 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

Kondor Dániel (KRFT)

Preferenciális kapcsolódás a Bitcoin tranzakciós hálózatban

A Bitcoin hálózat egy új digitális pénz, aminek a kibocsátását és forgalmát nem szabályozza központi hatóság, működését a benne részt vevő felhasználók között létrejövő konszenzus biztosítja. A rendszer lényeges eleme, hogy 2009-es indulása óta az összes tranzakció listája elérhető a benne részt vevő felhasználók számára, ami pénzügyi rendszerek esetén kivételesen részletes adatokat jelent. Az így elérhető adatokat elemezve vizsgáltuk ennek az utóbbi néhány évben jelentős növekedésen átesett rendszernek a viselkedését. Célunk volt a növekedés statisztikai jellemzése. Megvizsgáltuk, hogy a valós hálózatokra javasolt, és sok hálózaton ténylegesen megfigyelt 'preferenciális kapcsolódás' jelenség jelen van-e a Bitcoin hálózat növekedésében. A hálózatban jelen levő résztvevők fokszámain túl itt lehetőség volt a vagyon változását is vizsgálni, és azt kaptuk, hogy mind a fokszámok, mind a vagyon növekedése esetén megfigyelhető a preferenciális kapcsolódás, azaz a gazdagabbak tényleg nagyobb mértékben gazdagodnak ('rich get richer').

(Pósfai Márton, Csabai István és Vattay Gábor társszerzőségével)

Az előadás kezdete: október 1-én, kedden kettőkor

helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.
  • [Fizinfo] KRFT tea: Kondor Dániel a gazdagok gazdagodásáról, geszti, 09/27/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page