Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MFA Szeminárium (Tóth Zs.)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MFA Szeminárium (Tóth Zs.)


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MFA Szeminárium (Tóth Zs.)
  • Date: Thu, 26 Sep 2013 14:36:30 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MFA Szeminárium

Dr. Tóth Zsolt tudományos főmunkatárs
(Szegedi TE, Optikai és Kvantumelektronikai TSz)
Vékonyrétegek építése lézeres párologtatással
vákuumban és reaktív háttérgázban.

Pápa Zsuzsanna doktoranda (SzTE, OKv TSz)
Szóró és depolarizáló vékonyrétegek
spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálata.

2013. október 2.-án, szerdán 11:00 órakor
az MTA TTK MFA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézet Tanácstermében,
KFKI 26. épület I. emelet

Minden érdeklődőt szívesen várunk

Kádár György (MTA TTK MFA)
kadar.gyorgy AT ttk.mta.hu


  • [Fizinfo] MFA Szeminárium (Tóth Zs.), Kádár György, 09/26/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page