Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] FERMI Fiatal Kutatói Díj - pályázat beadásának határideje 2013. október 15.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] FERMI Fiatal Kutatói Díj - pályázat beadásának határideje 2013. október 15.


Chronological Thread 
  • From: Hózer Zoltán <zoltan.hozer AT energia.mta.hu>
  • To: hns-ens AT euronuclear.info, fizinfo AT lists.kfki.hu, energiausers AT lists.kfki.hu, "finelist AT lists.reak.bme.hu" <finelist AT lists.reak.bme.hu>
  • Subject: [Fizinfo] FERMI Fiatal Kutatói Díj - pályázat beadásának határideje 2013. október 15.
  • Date: Tue, 27 Aug 2013 09:07:04 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


FERMI Fiatal Kutatói Díj

Felhívás

Az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége 2002-ben nyilvános jelölés alapján odaítélendő szakmai díjat alapított Fermi fiatal kutatói díj néven, amelyet a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége által választott kuratórium ítél oda.

A pályázat célja

Tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő eredményeinek elismerése és jövőbeli kutatómunkájának támogatása, valamint eredményeik széles körben történő megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók ösztönzése.

Szakterület

Atomenergetika (nukleáris energetika, nukleáris biztonság, reaktorfizika, termohidraulika, radioaktív hulladékok kezelése, sugárvédelem, környezetvédelem, nukleáris méréstechnika).

Részvételi feltétel

A díjra pályázhat mindenki, aki

a pályázat évében 38. életévet nem töltötte még be,

magyar állampolgárságú vagy Magyarországon dolgozik,

műszaki vagy természettudományi egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik,

érvényes pályázatot nyújtott be a megadott határidőig,

díjazás esetén vállalja a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2013. december 5-6., Budapest) előadás tartását.

Beadási határidő: 2013. október 15., 20:00 óra

A díj összege: 1000 EUR

A pályázat meghirdetése

A pályázatról a Magyar Nukleáris Társaság (továbbiakban társaság) titkára e-mailben értesíti a társaság tagjait és közzéteszi azt elektronikus információs csatornákon, azaz a NUKINFO-n és a FIZINFO-n.

Pályázás módja

(1) A pályázat alapja egy maximum három oldal terjedelmű magyar és angol nyelvű dolgozat, amelyben a pályázó leírja azon saját eredményeit, amelyekkel pályázik. A pályázathoz mellékelhet terjedelmi korlát nélkül bármit, ami megítélése szerint segít a pályázat elbírálásában, így elsősorban tudományos cikket vagy cikkeket, doktori disszertációt, esetleg szabadalmi leírást. E melléklet nem kötelező. Ha a pályázó kollektív munkában érte el eredményeit, a saját eredményeket kell a pályázatban feltüntetnie, ilyen esetben a mellékelt cikkben, szabadalomban meg kell jelölni, hogy mi a pályázó és mi a társszerzők eredménye.

(2) A pályázónak mellékelnie kell egy rövid, maximum fél oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot magyar és angol vagy olasz nyelven, valamint dolgozatának legfeljebb egy oldalas angol vagy olasz nyelvű kivonatát.

(3) A pályázó meg kell jelöljön egy referens személyt, aki szakmai információt adhat a bizottságnak tevékenyégéről.  Referensként célszerű ismert személyiséget megadni.

(4) A pályázatot a társaság elnökének kell benyújtani e-mailben (tarsasag AT nuklearis.hu). A pályázat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat nem érkezett be. A pályázat három Word-ben készített fájlt kell tartalmazzon, az első a dolgozatot (max. 3 oldal), a második a két szakmai önéletrajzot (max. fél-fél oldal) a harmadik az idegen nyelvű kivonatot (max. egy oldal). A nem kötelező mellékleteket vagy a pályázattal együtt elektronikusan kell beküldeni, vagy a társaság postacímére: Magyar Nukleáris Társaság, 1525 Bp., Pf. 49., Hózer Zoltánnak, a társaság elnökének címezve.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat az Olasz Nagykövetség kérésére a társaság elnöksége által felkért kuratórium bírálja el. Az elbírálás alapja a dolgozat és az idegen nyelvű kivonat. Ezeket a kuratórium minden tagja e-mailben a társaság elnökétől megkapja. A postán beküldött mellékletek minden kuratóriumi tag rendelkezésére állnak, de azokat a társaság elnöke csak akkor adja át betekintésre, ha azt tőle kérik. A kuratórium tagjai szükség esetén felvehetik a kapcsolatot a megadott referencia személyekkel, ám ez nem kötelező. A kuratórium tagjainak legalább két hét áll rendelkezésükre a bírálatra. A társaság elnöke a kuratóriumi döntést követő három munkanapon belül, legkésőbb egy héttel a közgyűlést megelőzően a nyertest e-mailben értesíti és felkéri, hogy a díj átadását követően 15 perces előadásban ismertesse díjazott tevékenységét.

A díj átadása

A Fermi fiatal kutatói díjat a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2013. december 5-6., Budapest) adjuk át. A díj átadását követően a díjazott 20 perces előadásban számol be munkájáról.


Hózer Zoltán
az MNT elnöke
-- 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dr. Zoltán Hózer
MTA Centre for Energy Research 
Fuel and Reactor Materials Department
H-1525 Budapest, P.O.Box 49, Hungary
phone:  +36 1 275 4083
mobile: +36 7070 30030
fax:    +36 1 395 9293
e-mail: zoltan.hozer AT energia.mta.hu


  • [Fizinfo] FERMI Fiatal Kutatói Díj - pályázat beadásának határideje 2013. október 15., Hózer Zoltán, 08/27/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page