Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Öveges-Díj 2013

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Öveges-Díj 2013


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Öveges-Díj 2013
  • Date: Sun, 28 Jul 2013 22:45:15 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

A Magyar nukleáris Társaság Elnöksége 2013-ban is meghirdeti a 2006-ban alapított Öveges József Díjat. A díjjal járó összeget az Elnökség megemelte, a Díj idei nyertese 250 eFt szakmai díjban részesül.

Ugyanakkor a Díjat alapító Elnökség elfogadott két módosítást is a Díj pontrendszerében. Az egyik módosítás az, hogy a korábbi években szerzett pontok csak 0,5-es szorzóval adódnak hozzá az adott évi pontokhoz (más szóval, a korábbi években szerzett pontok fokozatosan "elévülnek"). A másik módosítás, hogy még nagyobb súlyt helyez az Elnökség a szakmai tartalomra, és a könnyű iskolai megvalósíthatóság szempontjára. Az a pályázat, amely e két szempont közül valamelyikre nulla pontot kap, nem kaphat pontot a többi szempontra sem.

Az Öveges Díj 2013. évi pályázati kiírása részleteiben is olvasható a Magyar Nukleáris Társaság honlapján a következő linken:
http://mnt.kfki.hu/index.php?contentid=1499&lang=hu

Az Öveges Díj Alapító Okiratának a 2013. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveges ugyancsak a Magyar Nukleáris Társaság weblapjáról tölthető le:
http://mnt.kfki.hu/DL/Oveges_dij_2013.pdf

A pályázatok beadási határideje: 2013. október 11. (postabélyegző kelte)
A jeligés pályázatokat a következő címre kérjük postázni:
Somfai Barbara MNT titkár
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
1525 Budapest Pf. 49.

Hívjuk és bátorítjuk a fizikatanárokat a pályázásra!

Üdvözlettel,
Dr. Sükösd Csaba
a Kuratórium elnöke.  • [Fizinfo] Öveges-Díj 2013, sukosd, 07/28/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page