Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Haluszka Dora, Kolonics Attila es Szip�cs Robert

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Haluszka Dora, Kolonics Attila es Szip�cs Robert


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Haluszka Dora, Kolonics Attila es Szipcs Robert
  • Date: Thu, 20 Jun 2013 07:15:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>W I G N E R S Z F I S Z E M I N Á R I U M

HALUSZKA DÓRA, KOLONICS ATTILA ÉS SZIPõCS RÓBERT (MTA Wigner FK SZFI):
"In vivo nemlineáris 3D mikroszkópia és néhány alkalmazása az orvosi
diagnosztika és a gyógyszeripar területén"

Idõpont: 2013. június 25. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

szfi-seminar AT wigner.mta.hu

  • WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Haluszka Dora, Kolonics Attila es Szipcs Robert, Szeminarium koordinator, 06/20/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page