Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályi András előadása qubitek megvalósításáról nanocsövekben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályi András előadása qubitek megvalósításáról nanocsövekben


Chronological Thread 
  • From: Edina Szirmai <eszirmai AT phy.bme.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Pályi András előadása qubitek megvalósításáról nanocsövekben
  • Date: Thu, 13 Jun 2013 22:58:47 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

a BME Fizika Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
és az Egzotikus Kvantum Fázisok csoport
közös szemináriumára

Pályi András (ELTE)
Strongly driven spin-valley qubit in a carbon nanotube quantum dot

Az előadás helye és ideje:
BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Budafoki út 8.
F-épület, II lépcsőház, F13 terem
2013. június 17. hétfő, 14:15.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


--
Edina Szirmai
Department of Theoretical Physics,
Budapest University of Technology and Economics
Budafoki ut 8.
Budapest, Hungary
Tel:(+36-1) 463-4107
Fax:(+36-1) 463-3567
www.phy.bme.hu/~eszirmai


  • [Fizinfo] Pályi András előadása qubitek megvalósításáról nanocsövekben, Edina Szirmai, 06/13/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page