Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo - Furesz Gabor: 400 evvel a tavcso feltalalasa utan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo - Furesz Gabor: 400 evvel a tavcso feltalalasa utan


Chronological Thread 
  • From: "Hudoba, György" <hudoba.gyorgy AT arek.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo - Furesz Gabor: 400 evvel a tavcso feltalalasa utan
  • Date: Mon, 03 Jun 2013 01:30:21 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár

Tisztelettel meghívjuk a "Garai Géza Szabadegyetem" keretében tartandó következő előadásunkra:


Dr. Fűrész Gábor, műszerfejlesztő csillagász:
(Harvard -Smithsonian Center for Astrophysics)

400 évvel a távcső feltalálása után
(modern eszközök és módszerek a csillagászatban)

Fontosabb témakörök: a csillagászati eszközök fejlődésének és az űrkorszak adta lehetőségek áttekintése, valamint a számítástechnika és a csillagászat kapcsolata.

Az előadás időpontja: 2013. június 4. kedd, 18 óra.

Az előadás helyszíne:
Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ
Székesfehérvár, Budai út. 45.
K épület, fsz. 28. Kandó Kálmán terem
(bejárat célszerűen a Hadiárva út felől)
http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus/utmutato_AREK.htm

Tartalmi kivonat:
Az asztronómiát széles körben a legősibb tudományként tartják nyilván. Nem véletlen, hiszen a feljegyzett csillagászati megfigyelések igen hosszú múltra tekintenek vissza. A több ezer éves lassú, monoton fejlődés azonban hatalmas lendületet kapott alig négy évszázada, amikor Galilei távcsövét az ég felé fordította. Ugyan szinte minden tudományág és technológia érezheti sajátjának az efféle robbanásszerű fejlődést az utóbbi évszázadokban (vagy akár csak évtizedekben), mégis talán a csillagászat az egyetlen ahol a felfedezésre váró "terra nova" szó szerint a végtelenségig tolódott ki.

Az Univerzumról alkotott képünk gyökeresen megváltozott a XX. században: galaxisok milliárdjai váltak láthatóvá az ősrobbanást igazoló kozmikus háttérsugárzás előterében, naprendszeren kívüli bolygók létezése vált bizonyossággá,.... - s hosszasan folytathatnánk e felsorolást. Ez az előadás azonban mégsem kizárólag a fantasztikus tudományos eredményekre szeretne koncentrálni, hanem inkább betekintést adni azon folyamat mikéntjébe, mely ezen eredményeket szolgáltatja.

Röviden áttekintjük a megfigyelési csillagászat eszközeinek, elsősorban a távcsöveknek és a képrögzítő detektoroknak a fejlődését, a színképelemzés térhódítását és jelentőségét. Szintén betekintünk az űrkorszak adta lehetőségek tárházába, valamint a számítástechnika és a csillagászat szoros összefonódását vizsgáljuk meg kicsit közelebbről, mely elengedhetetlen a hatalmas mennyiségű mérési adatok rögzítésében és értelmezésében.

Az előadóról:
Fűrész Gábor Székesfehérváron született. A Kossuth Lajos Általános Iskola befejeztével a Teleki Blanka Gimnáziumba járt, majd a Szegedi Egyetemen végzett csillagász szakon. PhD fokozatát is ott szerezte, de már amerikai munkáját dolgozta fel disszertációjában. A Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központban a világ élvonalába tartozó spektrográfok fejlesztésével foglalkozik már évek óta, de a magyarországi csillagászati életben is részt vesz, társfelfedezője az Alba Regia kisbolygónak..

Gábor középiskolás korában a legaktívabb szakkörösöm volt a ma Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálónak nevezett létesítményben. Ekkor készített el - Magyarországon talán elsőként - egy működő CCD kamerát.

Hudoba György


  • [Fizinfo] Meghivo - Furesz Gabor: 400 evvel a tavcso feltalalasa utan, Hudoba, György, 06/03/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page