Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az ELFT elnökségének javaslatai a társulat alapszabályára és stratégiájára a 2013. máj. 25-i küldöttközgyűlés számára

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az ELFT elnökségének javaslatai a társulat alapszabályára és stratégiájára a 2013. máj. 25-i küldöttközgyűlés számára


Chronological Thread 
  • From: "Nagy, Denes Lajos" <nagy.denes AT wigner.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Az ELFT elnökségének javaslatai a társulat alapszabályára és stratégiájára a 2013. máj. 25-i küldöttközgyűlés számára
  • Date: Wed, 22 May 2013 11:01:29 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége két dokumentumot terjeszt a Küldöttközgyűlés 2013. másus 15-i ülése elé.

Az egyik a társulat stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013–2015-ös akcióterve, amely a főtitkári beszámoló részeként kerül a társulat legfőbb szerve elé.

A stratégia tervezete letölthető a

http://www.kfki.hu/~nagy/ELFT/ELFT_strategia_2020_2013-as_kozgyules_javaslat.pdf

címről.

A másik dokumentum a társulat alapszabálya, amelynek módosítása az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvények változása miatt vált szükségessé. Ez a dokumentum önálló napirendi pontként kerül a Küldöttközgyűlés elé; az új alapszabály tervezete a

http://www.kfki.hu/~nagy/ELFT/ELFT_alapszabaly_2013-as_kozgyules_javaslat.pdf

címről tölthető le.

Mindkét dokumentum közvetlenül elérhető az ELFT Fórum dokumentumtárából is:

http://forum.elft.hu/content/dokumentumok

Az elnökség ez úton kéri a küldötteket, hogy a dokumentumokat még a közgyűlés előtt tanulmányozzák át.

A küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A küldöttközgyűlésen a társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban csak a küldöttek vehetnek részt.

A küldöttközgyűlés időpontja: 2013. május 25., szombat 10:00 óra, helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem, északi tömb 0.83 (Eötvös terem), Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A.

Üdvözlettel az ELFT Elnökség nevében,

Nagy Dénes Lajos


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page