Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 17 May 2013 10:00:22 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. május 22.
szerda, 11 óra

Nagy Márton

ELTE Atomfizikai Tanszék

"Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában II."


Az április 24-i előadás folytatása.

A nehézionfizikai kutatás célja az erősen kölcsönható anyag kollektív
tulajdonságainak, fázisszerkezetének vizsgálata. Előadásomban bemutatom
azokat az alapvető (jórészt a brookhaveni RHIC gyorsítóból származó,
majd az LHC-nál megerősített) kísérleti eredményeket, amelyek alapján
arra következtetünk, hogy az ütközésekben erősen csatolt tökéletes
kvarkfolyadék jön létre. Áttekintem a fenomenológiában használt
hidrodinamikai modellezés módszerét, és azt, hogy az ilyen modelleken
alapuló leírásból milyen következtetések vonhatók le a létrejött anyagra.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page