Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo Prof. Mikhail Shaposhnikov ket eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo Prof. Mikhail Shaposhnikov ket eloadasara


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay.kati AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo Prof. Mikhail Shaposhnikov ket eloadasara
  • Date: Wed, 15 May 2013 23:58:39 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Május 23. (csütörtök) du. 3 órakor

az ELTE Fizikai Intézet Ortvay kollokviuma keretében
(ELTE TTK Ortvay-terem)

a 2013. évi Marx György emlékelőadás

"Sterile neutrinos as the origin of dark and baryonic matter"
címmel

A higgs-részecske felfedezését követően a részecskefizika legfontosabb kutatási iránya az asztrofizikai sötét anyag természetének megértése. Arészecskefizikai Standard Modellt tágító elméleti konstrukciókat követő kísérleti kutatások mindegyikének ez a cél ad ösztönzést. Hasonló mélységű kihívást jelent az anyag-antianyag kozmikus környezetünkben észlelt aszimmetriájának értelmezése. Az eddigi kutatások egyértelművé teszik, hogy a részecske-antirészecske szimmetriát sértő állapot az Univerzum története során keletkezett, de éppen a higgs-részecske tömegének mért értéke alapján bizonyosra vehető, hogy sikeres magyarázatához túl kell lépni a Standard Modellen.

Mikhail Shaposhnikov nagy szakmai tekintélyű kutatója mindkét témának. A moszkvai Magfizikai Intézetben (INP) 1982-ben kezdett pályáját 1991-98 között a CERN Elméleti Osztályán folytatta. 1998-ban hívták meg az École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) professzorának, ahol 2003 óta a Részecskefizikai és Kozmológiai Laboratórium vezetője.

Előadása ambíciózus célját egyetlen mondatban a következőképpen foglalta össze:

"I will discuss how three sterile neutrinos alone can simultaneouslyexplain neutrino oscillations, the observed dark matter and the baryon nasymmetry of the Universe without new physics above the Fermi scale."

Az első előadás témájához szorosan kapcsolódik második, technikailag részletesebb előadása is, amely elsősorban a részecskefizika kvantumtérelméleti módszerét ismerő érdeklődő kollégáknak szól:

Május 24. (péntek) de. 10 óra

Az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék rendkivüli elméleti fizikai szemináriuma
(ELTE TTK Északi tömb 2.54, Novobátzky terem)

"Higgs boson mass and the scale of new physics"

Összefoglalás: "I will discuss the prediction of the Higgs boson mass coming from asymptotic safety of the Standard Model, and related lower bounds on it from Higgs inflation and absolute stability of our vacuum."

Az előadásokra minden érdeklődőt szívesen látunk.

------------------
Patkós András professzor úr kérésére továbbította
Szalay Kati
**********************************************************************
Érdemes megnézni: http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/
**********************************************************************  • [Fizinfo] Meghivo Prof. Mikhail Shaposhnikov ket eloadasara, Szalay Kati, 05/15/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page