Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 20 Mar 2013 17:05:03 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport
és az Atomki Rács-QCD Lendület Kutatócsoport
közös szemináriuma keretében
az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. március 26-án, KEDDEN 11:00-kor


Dávid Gábor
(Brookhaven National Laboratory)

Competition and complementarity:
the RHIC and LHC heavy ion programs


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán
_______________________________________________
  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Máté Zoltán, 03/20/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page