Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az ELFT stratégiai tervének vitája

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az ELFT stratégiai tervének vitája


Chronological Thread 
  • From: "Nagy, Denes Lajos" <nagy.denes AT wigner.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Az ELFT stratégiai tervének vitája
  • Date: Wed, 20 Mar 2013 04:15:19 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Az ELFT Közgyűlése 2013. május 25-én fogja megtárgyalni a társulat kb. 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiáját. A stratégiai tervet a Közgyűlés 2011 tavaszán fogadta el, majd a 2012-es közgyűlés azt kis mértékben módosította. A terv a

http://www.kfki.hu/~nagy/ELFT/ELFT_strategia_2011_plusz_110421_2012-es_kozgyules.pdf

címen található meg, és két éve folyó nyilvános vitájának elsődleges helye az ELFT Fórum (http://forum.elft.hu/) stratégiai vitafóruma:

ELFT Stratégia

http://forum.elft.hu/content/elft-strat%C3%A9gia

Ez a webhely a stratégiai terv egyes fejezeteinek megfelelően strukturált hozzászólásokra ad lehetőséget. Azok számára, akik ezt a struktúrát túlságosan kötöttnek érzik, az ELFT Fórum két további, teljesen kötetlen vitafórumot is ajánl:

Kutatói Vitafórum:

http://forum.elft.hu/content/kutat%C3%B3i-vitaf%C3%B3rum

Tanári Vitafórum:

http://forum.elft.hu/content/tan%C3%A1ri-vitaf%C3%B3rum

Az ELFT Fórum mindhárom vitafórumát csak az ELFT Fórum regisztrált felhasználói használhatják; a regisztrációs igényeket a társulat titkársága általában egy munkanap alatt feldolgozza.

A társulat új Facebook-oldala:

https://www.facebook.com/pages/E%C3%B6tv%C3%B6s-Lor%C3%A1nd-Fizikai-T%C3%A1rsulat/434140519998696

további lehetőséget kínál bármely regisztrált Facebook-felhasználó számára, hogy beleszóljon a társulat stratégiájának alakítására. Az ELFT Facebook-oldalának jelenleg első, kiemelt posztja alatt kötetlen formában van mód bármely, a társulat stratégiáját érintő hozzászólásra.

Az említett poszt a

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=511038108938490&id=434140519998696

címen közvetlenül is elérhatő.

Kérjük a társulat tagjait, különösen a szakcsoportok és a területi csoportok elnökeit és titkárait, de általában a társulat munkája, valamint a fizika, annak kutatása, oktatása és alkalmazásai iránt érdeklődőket, hogy a stratégiai tervben felvetett kérdésekhez fűződő észrevételeiket, javaslataikat a fenti lehetőségek vlamelyikével élve, hozzászólás formájában tegyék meg. A társulat elnöksége minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy a hozzászólásokban foglaltakat a lehető legnagyobb mértékben építse be a stratégiai terv Közgyűlés elé kerülő új változatába.

Üdvözlettel, az ELFT Elnöksége nevében:

Nagy Dénes Lajos
ELFT alelnök

  • [Fizinfo] Az ELFT stratégiai tervének vitája, Nagy, Denes Lajos, 03/20/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page