Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Thu, 14 Mar 2013 10:00:01 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. március 20.
szerda, 11 óra

Vukov Jeromos

MTA-TTK-MFA

A zsarolás tudománya -
avagy zéró-determináns stratégiák


Az előadás során a kétszereplős ismételt fogolydilemma-játékban
nemrégiben felfedezett meglepő, új stratégiákat fogom
bemutatni. Ezen stratégiák segítségével a játékosok (i)
fixálhatják partnerük nyereményét a partner döntéseitől
függetlenül, vagy (ii) egyenlőtlen lineáris összefüggést
kényszeríthetnek ki a két résztvevő nyereménye között. Az
stratégiák új megvilágításba helyezik és átalakítják a
szociális dilemmahelyzetet. A kétszereplős játék elemzése után
megvizsgáljuk a stratégiák populációdinamikai hatásait is.

1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page