Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Felhívás Díjakra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Felhívás Díjakra


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Felhívás Díjakra
  • Date: Thu, 28 Feb 2013 12:32:13 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Felhívás javaslattételreA korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunkban áll kiosztani az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérjük a Társulat
szakcsoportjait, területi szervezeteit és a Társulat valamennyi tagját, hogy
a Társulat tudományos díjainak odaítélésére vonatkozó javaslataikat
(pályázatukat) 2013. április 8-ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat
titkárságára (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., 31. épület, II.
emelet, 315. szoba).

A kitüntetések és díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó
rendelkezései az irányadóak, azok kiosztására a 2013. május 25-én
megrendezendő Küldöttközgyűlés keretében kerül sor.Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kitüntetései és díjaiTársulati kitüntetések. Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon tagjának adható, aki
a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási
vagy oktatási tevékenységével és a Társulatban kifejtett munkásságával
kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.. A Társulat Prometheusz-éremmel - "A fizikai gondolkodás terjesztéséért" -
tüntetheti ki azt, aki a fizikai műveltség fokozásához országos hatással
hozzájárult.. A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tagnak/személynek ítélhető
oda, aki rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek
megvalósításához, továbbá neves külföldi vendégnek a Társulat valamely
rendezvényén tartott előadása alkalmából.A két éremre a Társulat Elnöksége tesz javaslatot a Küldöttközgyűlés felé, a
plakettekről az Elnökség dönt és arról a Küldöttközgyűlést tájékoztatja.Tudományos díjakA Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudományos díjakat
adományozhatja:

. Bródy Imre-díjat annak a személynek, aki a fizika alkalmazásának
területén,

. Budó Ágoston-díjat annak a személynek, aki az optika, molekulafizika vagy
a kísérleti fizika területén,

. Detre László-díjat annak a személynek, aki a csillagászatban, valamint
bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai kutatások
területén,

. Gombás Pál-díjat annak a személynek, aki az alkalmazott kvantumelmélet
kutatása területén,

. Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a szilárdtestfizika
területén,

. Jánossy Lajos-díjat annak a személynek, aki az elméleti és kísérleti
kutatások területén,

. Novobátzky Károly-díjat annak a személynek, aki az elméleti fizikai
kutatások területén,

. Schmid Rezső-díjat annak a személynek, aki az anyag szerkezetének
kutatása területén,

. Selényi Pál-díjat annak a személynek, aki a kísérleti kutatás területén,

. Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az atom- vagy
atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén,

. Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a lumineszcencia- és
félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában,

. Bozóky László-díjat annak a személynek, aki a sugárfizika és a
környezettudomány területén,

. Felsőoktatási Díjat annak a személynek, aki a felsőoktatás területén
kimagasló eredmény ért el.A tudományos díjakra az Alapszabály szerint a Társulat szakcsoportjai és
területi szervezetei, valamint a Társulat tagjai tehetnek javaslatot, de
minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pályázatokat az
illetékes szakcsoportok véleményével együtt a www.elft.hu weblapról
letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a
Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a Társulat Elnöksége
dönt.

Kürti Jenő főtitkár
Kamarás Katalin díjbizottsági elnök

  • [Fizinfo] Felhívás Díjakra, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 02/28/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page