Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó - Budapesti Szkeptikus Konferencia

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Meghívó - Budapesti Szkeptikus Konferencia


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, tanforum AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó - Budapesti Szkeptikus Konferencia
  • Date: Sat, 26 Jan 2013 17:56:27 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó

Budapesti Szkeptikus Konferencia
a Mu"egyetem Fizikai Intézetének rendezvényére

Ido"pont: 2013. február 13. 12:00 -- 22:00
Helyszín: BME Fizikai Intézet F29-es tanterem


Védnökeink: Pálinkás József az MTA elnöke és a Tudományos Újságírók Klubja

A konferencia honlapja: http://szkeptikus.bme.hu/
A konferencia programja: http://szkeptikus.bme.hu/prog.html
Konferenciánkat az interneten is lehet majd követni,
Programfüzet: http://szkeptikus.bme.hu/S_2013.pdf

A székesfehérvári Szabadmu"velo"dés Háza hagyományaiból kiindulva a BME Fizikai Intézetében idén már tizedik alkalommal rendezzük meg a Budapesti Szkeptikus Konferenciát. Céljaink nem változtak:

/"A Budapesti Szkeptikus Konferencia alapveto"en egyetemistákhoz szól, problémafelvetésében, az elo"adások szintjében a hallgatókat tekinti célközönségnek. Elso"sorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az áltudományt a tudománytól. Mi lehet az oka annak, hogy bár a természet-tudomány eredményei a mai mindennapjaink szerves része, sokan mégis az áltudománynak hisznek."/

Idén elso"sorban arról lesz szó, hogy az egyszeru" fizikai modellekto"l milyen absztrakciós távolságokra lehet eljutni a mikrovilágban és az Univerzumban, valamint a közvetlen tapasztalatok elemzésével az ido"járás és a klíma törvényszeru"ségeinek felismerésében. Ugyanakkor nem minden terep alkalmas az ötletszeru" kísérletezésre -- a közoktatás biztosan nem. Pedig a NAT (nemzeti alaptanterv) rossz bu"vész módjára úgy tünteti el tárgyát -- esetünkben pl. a fizikát -- a tanítani valók között, hogy többé azt senki meg nem találja. Ennek a taglalását követi majd a szünet.

Némi trópusi gyógytea elfogyasztása után az áltudományok további nagy vadászterületeinek, a biológiának és orvoslásnak, valamint a történelemnek és o"störténetnek egyes kérdéseiro"l hallhatunk. És mint eddigi konferenciáinkon legtöbbször, úgy most is az áltudományok elleni küzdelemben legfo"bb szövetségesünknek és gyakran ádáz ellenfelünknek, a médiának gondjairól és leheto"ségeiro"l cserélhetünk eszmét a tudományos újságírás kiválóságaival.

Kérek mindenkit, hogy segítsen hozzá a telt házhoz...

Härtlein Károly


  • [Fizinfo] Meghívó - Budapesti Szkeptikus Konferencia, Härtlein Károly, 01/26/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page