Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Varro Sandor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Varro Sandor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Varro Sandor
  • Date: Thu, 24 Jan 2013 07:15:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>W I G N E R S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFKI):
"Alagút-effektus és Wigner-idõ"

Idõpont: 2013. január 29. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Varro Sandor, Szeminarium koordinator, 01/24/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page