Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] nyilt level az ELFT szakcsoporti es teruleti csoporti vezetoinek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] nyilt level az ELFT szakcsoporti es teruleti csoporti vezetoinek


Chronological Thread 
  • From: Kurti Jeno <kurti AT virag.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] nyilt level az ELFT szakcsoporti es teruleti csoporti vezetoinek
  • Date: Tue, 27 Nov 2012 12:47:40 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Szakcsoportvezetők és Területi Csoportvezetők!

Kérjük segítségüket az alábbiakban.

Érdemes-e ELFT tagnak lenni? Valóra váltak-e azok az elképzelések,
amelyet belépéskor Ön vagy a csoport tagjai gondoltak? A társulat
céljainak, működésének bemutatásával tudunk-e újabb tagokat toborozni,
hogy a szakma eredményességét biztosítsuk? Hol vannak kihasználatlan
lehetőségek vagy tökéletlen megoldások? Van-e jövője a társulatnak, és
ha igen, milyen legyen az?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Bízva abban, hogy minden jelenlegi tag az agyonhallgatás, passzivitás és
elfordulás helyett a megújulást választja, az együttműködését kérjük. A
szükséges változtató döntéseket meg kell előzze egy vita, egy
helyzetelemzés. Ezt leghitelesebben az ELFT tagjaitól kaphatjuk meg.
Kérjük, hogy szakcsoportja, területi csoportja tagjaival folytatott
érdemi konzultációkon tárják fel azokat a pozitív és negatív
momentumokat, melyek a társulat működését jellemzik. Fogalmazzanak meg
javaslatokat a jövőre nézve. Minden megbízással rendelkező tag érezze
feladatának, hogy segítse a megújulást. A vélemények személyenként is
eltérőek lehetnek, egy csoportnak nem kell feltétlenül konszenzusra
jutni.

Technikailag erre a vitára két lehetőséget kínálunk. A stratégiai terv
vitájára az ELFT elnöksége létrehozott egy elektronikus fórumot, mely
elérhető a társulat honlapjáról vagy a következő webcímen:
http://forum.elft.hu/ . Itt általánosan, illetve egy 2011-ben készült
vitaanyag egyes témáira reagálva lehet blogszerű beírásokat posztolni.
A másik lehetőség a területi- vagy szakcsoporti vélemény képviseletére a
2013 januárjára tervezett kibővített elnökségi ülés, melyen az év során
végzett tevékenységekről is képet lehet adni.

Kérjük, hogy minden érintett taghoz juttassa el ezeket az információkat
és a saját területén fogja össze ezt a tevékenységet. Cél, hogy a 2013.
májusi közgyűlésen sor kerülhessen a változtatások megkezdésére.

Köszönettel:
az ELFT elnöksége
  • [Fizinfo] nyilt level az ELFT szakcsoporti es teruleti csoporti vezetoinek, Kurti Jeno, 11/27/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page