Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Aktualitások a Magyar nukleáris Társaságtól

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Aktualitások a Magyar nukleáris Társaságtól


Chronological Thread 
  • From: admin Hns-Ens <noreply.hns.ens AT gmail.com>
  • To: hns-ens AT euronuclear.info, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Aktualitások a Magyar nukleáris Társaságtól
  • Date: Sat, 24 Nov 2012 01:01:13 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

2012. évi Szakmai Díjasaink névsora teljessé vált:
Szilárd Leó díj:
Veres Árpád, MTA Izotópkutató Intézet nyugalmazott igazgatója

Simonyi Károly Emlékplakett:
Duna Dániel, MTA Wigner EK

Fermi Fiatal kutatói Szakmai Díj:
Papp Gergely, BME Nukleáris Technikai Intézet

Öveges József Díj:
dr. Bartos-Elekes István, Nagyvárad, Ady Endre Líceum

Gratulálunk a díjazottaknak!

A díjak átadására és a díjazottak előadásaira a Nukleáris Technika
Szimpóziumon kerül sor.

.......................................................................................................................................................................................
A Nukleáris Technikai Szimpózium (2012. november 29-30) Programja
<http://mnt.uw.hu/szimp2012/program.pdf>
Az absztraktokat erre a sorra kattintva töltheti
le.<http://mnt.uw.hu/szimp2012/abszum.pdf>

.......................................................................................................................................................................................
MNT Ünnepi Közgyűlés tudnivalók
Az MNT 2012. évi Ünnepi Közgyűlésére a Nukleáris Technikai Szimpózium
keretében az alábbiaknak megfelelően kerül sor:

Közgyűlés időpontja: 2012. november 29., csütörtök, 13:45
Közgyűlés helyszíne: Hotel Erzsébet Nagy Szálloda díszterme
7030. Paks, Szent István tér 2.

Megismételt Közgyűlés: Amennyiben a megjelent regisztrált szavazati joggal
rendelkezők száma alapján a meghirdetett időpontban a Közgyűlés
határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés az MNT Alapszabályának
megfelelően 2012. november 29., csütörtök, 14:00 órai időponttal az eredeti
helyszínen és napirenddel kerül megrendezésre.

Az Ünnepi Közgyűlés napirendje:

1. Az MNT Alapszabályának módosítása
2. Az MNT Elnökség előterjesztésének elfogadása MNT Tiszteletbeli Elnök cím
létrehozásáról és odaítéléséről
3. Az MNT 2012. évi Szakmai Díjainak átadása (Szilárd Leó Díj, Öveges
József Díj, Fermi Fiatal Kutatói Díj, Simonyi Károly Emlékplakett)
4. A 2012. évi Szakmai Díjak díjazottjainak előadásai

<http://mnt.uw.hu/szimp2012/UnnKozgy_NTSZ.pdf>
<http://mnt.uw.hu/szimp2012/UnnKozgy_NTSZ.pdf>

.......................................................................................................................................................................................
Szeminárium az energiaszegénységről
A Magyar Nukleáris Társaság Környezetvédelmi Szekciója 2012. november 22-én
megtartotta "*Szeminárium az energiaszegénységről*" című rendezvényét az
Országos Atomenergia Hivatalban.
A rendezvényen az alábbi előadások hangzottak el:

Sergio Tirado-Herrero (Közép-európai Egyetem): Fuel Poverty in Hungary
(angol nyelvű előadás)
Szabó-Tóth Kinga (intézetigazgató, Szociológiai Intézet Miskolci Egyetem):
Energiaszegénység Borsod Megyében; alkalmazott szociológia kutatás
Csermelyen
Győri-Dani Lajos (Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnök):
Energia és szegénység, a tékozló koldusok

Az előadásokat a problémakör komplexitásának megfelelő élénk diszkusszió
követte, jól szolgálva a szeminárium egyik fő célját - tájékoztatást adni
műszaki szakembereknek a tevékenységüket keretező társadalmi viszonyokról,
jelenségekről, az energiaszegénységgel kapcsolatos kutatásokról, azok
eredményeiről.
Minden résztvevő aktivitását és az OAH vezetésének a helyszín biztosítását
ezúton is köszönjük.

.......................................................................................................................................................................................
Megjelent a NUKLEON <http://mnt.kfki.hu/Nukleon> 2012. novemberi különszáma
A Magyar Nukleáris Társaság kéthavonta megjelenő nukleáris műszaki
tudományos on-line folyóiratának 2012. novemberi
különszámát<http://mnt.kfki.hu/Nukleon>a neutron felfedezése 80.
évfordulójának szenteltük.

.......................................................................................................................................................................................
MNT Sajtónyilatkozat (2012. október 25) a kerettanterv tervezetek kapcsán
A Magyar Nukleáris Társaság elnökségének véleménye szerint az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján megjelentetett kerettanterv tervezetek
alapos felülvizsgálatra szorulnak. Ezek ugyanis több ponton is súlyosan
sértik a Kormány által prioritásként kezelt műszaki-természettudományos
képzés alapvető feltételrendszerét. A Magyar Nukleáris Társaság -
támaszkodva tanári szakcsoportjának tapasztalatára - kiáll a hivatalos
oktatáspolitika által eddig közvetített prioritás érvényesítése mellett, és
felszólítja az illetékeseket a természettudományos tantárgyak óraszámának
ésszerűtlen, minden pedagógiai gyakorlatnak ellentmondó, a jövő
Magyarországának tudományos-technikai versenyképessége szempontjából
egyenesen életveszélyes csökkentésének átgondolására.
<http://mnt.uw.hu/MNT_kerettanterv.pdf>

2012. október 25.-i sajtónyilatkozat
letöltése<http://mnt.uw.hu/MNT_kerettanterv.pdf>

.......................................................................................................................................................................................


  • [Fizinfo] Aktualitások a Magyar nukleáris Társaságtól, admin Hns-Ens, 11/24/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page