Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlékezteto: MNT Öveges József Díja. Határido közeledik

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlékezteto: MNT Öveges József Díja. Határido közeledik


Chronological Thread 
  • From: sukosd AT reak.bme.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Emlékezteto: MNT Öveges József Díja. Határido közeledik
  • Date: Thu, 4 Oct 2012 21:15:27 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Emlékeztetni szeretném a pályázni kívánó fizikatanárokat, hogy a Magyar
Nukleáris Társaság által alapított Öveges József Díjra a pályázatok
benyújtásának a határideje közeledik.

A pályázat benyújtási határideje
2012. október 12. (péntek), postabélyegző kelte

A pályázat benyújtási címe

Neubauer István,
MNT titkár
Országos Atomenergia Hivatal
1539 Budapest, Postafiók: 676.

A pályázat jeligés jellege miatt a Kuratórium csak postán érkezett
pályázatokat tud elfogadni.

Üdvözlettel
Sükösd Csaba
(a Kuratórium elnöke)
  • [Fizinfo] Emlékezteto: MNT Öveges József Díja. Határido közeledik, sukosd, 10/04/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page