Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 1 Oct 2012 15:04:06 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Borkovits Tamás (Bajai Csillagvizsgáló Intézet, MTA CSFK CSI, ELTE
Gothard-Lendület)

Cím: Trinity: A második évad

Kivonat:
A HD 181068 jelû csillag különleges természetét, miszerint valójában egy
triplán fedõ, kompakt, hierarchikus hármas csillagrendszer, Derekas Aliz
ismerte fel (és egyben keresztelte el Trinitynek) a Kepler ûrtvácsõ elsõ
fénygörbéinek tanulmányozása során. A felfedezés körülményeit, a
kiegészítõ földi méréseket, és a csillagrendszerre vonatkozó elõzetes
eredményeinket a felfedezés Science-beli bejelentésével egyidejûleg már
ismertette egy intézeti szemináriumon. Az azóta eltelt másfél év nagy
részében a Kepler az általunk elnyert DDT idõnek köszönhetõen
folyamatosan, és immáron short cadence üzemmódban (azaz 58,9 mp-enként
egy-egy újabb mérési adatot produkálva) észlelte a csillagot. Ennek
köszönhetõen egy több mint két éves, folyamatos, nagyon pontos, és jó
idõfelbontású észlelési anyag gyût össze. Ez a tény, illetve a rendszer
geometriai elrendezõdésének különleges volta lehetõvé, illetve részben
szükségessé tette olyan új eljárások kifejlesztését és alkalmazását az
észlelési adatok feldolgozása és az eredmények értelmezése területén,
amelyeket korábban még sohasem használtak. A szemináriumi elõadás
keretében az elmúlt másfél évben kidolgozott új eljárásokat, illetve az
ezekkel az eljárásokkal kapott új eredményeket ismertetem.

Az elõadás idõpontja: 2012. október 4., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
  • [Fizinfo] csillagda szeminariuma, Karola_Uhlar, 10/01/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page