Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 28 Sep 2012 13:33:09 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2012. október 3.
szerda, 11 óra


Márialigeti Károly

ELTE TTK BI Mikrobiológiai Tanszék


"A szovátai Medve-tó:
különleges élőhely, különleges kutatási kihívásokkal"

A hiperszalinikus és helioterm Medve-tó jellegzetes kettős
hőmérsékleti rétegzettséget mutat: a víz maximum hőmérsékletét
(kb. 40^oC) évszaktól függően 1,5-3,5 m mélységben mérhetjük. Ez a
hőmérsékleti anomália a szakirodalom szerint a tó jellegzetes
sótartalom változásának következtében alakul ki. A felszíni 10-15
cm-es rétegben 15-54 g/L az összes oldott "szilárdanyag" (TDS)
értéke, ami egyenletesen nő 3-3,5 m-ig, ahol eléri a 250-300 g/L
értéket és ez a sótartalom jellemező már a fenékig (a "krátertó"
legmélyebb pontja mintegy 18 m). A 2009 márciusában indult
kutatásaink célja a Medve-tó vizterében kialakuló fizikai-kémiai
rétegzettségnek (sótartalom; hőmérséklet; pH; oldott-oxigén;
fotoszintetikusan aktív fény; klorofill tartalom; C-, N-, P-,
S-formák változása) és az ezzel össszefüggésben lévő mikrobiális
közösségeknek a vizsgálata, tenyésztéses és tenyésztéstől
független módszerekkel.

Az oldott oxigén koncentráció és a PAR (fotoszintetikusan aktív
sugárzás) értéke mintegy 3 m mélységben 0-ra csökken. A klorofill
koncentráció maximumát 2,8-2,9 m (69 mikrog/L) mélységben mérhettük.
Az alkalinitás, a nitrit, ammónium, foszfát, bikarbonát ionok
koncentrációjának, a szervetlen szén (IC) és az összes szerves
szén (TOC) értékének maximuma is 3 m-en tapasztalható, míg a SO_4^{2-}
koncentráció a mélységgel folyamatosan növekszik. A legnagyobb
baktérium csíraszám értékeket 7,5% NaCl tartalmú tengervizes
agaron a felszíni vízben mértük és értéke a mélységgel erőteljesen
csökkent. Ugyanakkor a mikroszkópos sejtszámlálás során a 3 m-es
mélységben kaptuk a csúcsértékeket, ahol is a Prosthecochlosis
vibrioformis fototróf baktérium dominált (10^7 sejt/ml). Az e
baktériumfajjal meghatározott "5-10 cm-es zöld réteg" az egész
évben kimutatható "permanens vízvirágzás". Itt történik meg a tó
mélyebb rétegeiben mikrobiológiai folyamatokban felszabaduló H_2S
oxidációja. Ez a réteg teszi lehetővé, hogy a tóban fürödni
lehessen, vize "gyógyvíz" lehessen.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page